ERC Starting Grant voor nieuwe modellen van Mobility as a Service

Nieuws - 01 augustus 2018 - Webredactie

Oded Cats is een van de zeven onderzoekers van de TU Delft die een ERC Starting Grant hebben gekregen. Deze beurzen (1,5 miljoen euro voor een programma van vijf jaar) worden toegekend door de Europese Onderzoeksraad en zijn bedoeld om wetenschappers te ondersteunen die nog aan het begin van hun carrière staan maar onder begeleiding al uitstekend werk hebben geleverd.

CriticalMaaS

In de reiscontext zorgen online markten voor de dynamische afstemming van het aanbod van transport en de vraag van passagiers. Hierdoor verandert het eigendomsmodel mogelijk in een model van Mobility as a Service (MaaS). Bestaande transportmodellen zijn ontworpen onder de premisse dat mensen reizen met vervoersmiddelen die volledig beheerd worden en volgens een vast schema gaan óf met individuele voertuigen in privé-eigendom. Aangezien MaaS het conventionele onderscheid tussen individuele (eigendom) en collectieve (gebruik) reisalternatieven doorbreekt, kunnen bestaande theorieën en modellen voor reisgedrag, het transportnetwerk en de uitvoering daarvan, niet de gedragsdynamiek, interacties en evolutie van zowel de aanbod- als de vraagkant van de markt verklaren. Hoe zullen, mogelijk volledig geautomatiseerde, on demand transportdiensten fungeren en wat voor invloed zullen deze hebben op transportsystemen en maatschappelijke doelstellingen? Hoe kunnen gedeelde mobiliteit en zelfrijdende voertuigen veranderen van een potentiële dreiging in een kans voor het openbaar vervoer door flexibele transportoplossingen te omarmen?

In zijn onderzoeksproject, getiteld CriticalMaaS, zal Oded Cats transportnetwerktheorieën en ­modellen ontwikkelen en testen binnen het domein van de tweezijdige mobiliteitsmarkt, waarbij hij zich op de volgende drie aspecten concentreert:

  1. Gedrag: individuele consumenten- en leveranciersvoorkeuren en gedragsdynamiek in het MaaS-tijdperk;
  2. Netwerk en beheer: netwerkbrede interacties tussen vraag en aanbod en het beheer van MaaS-systemen; 
  3. Massaeffecten: evolutie van collectieve patronen en de omarming van MaaS door de markt.