Veilig drinkwater voor iedereen met slimme, nieuwe drinkwater technologieën

Nieuws - 26 april 2018

Lancering van het TU Delft | Global Drinking Water programma

Toegang tot veilig drinkwater is een wereldwijde uitdaging, met name in ontwikkelingslanden. Dit urgente probleem vraagt om nieuwe, slimme oplossingen voor de verwijdering van een breed scala aan drinkwaterverontreinigingen, zoals arsenicum, fluoride, pathogenen en antibioticaresistente genen. 

Met het nieuwe TU Delft Global Drinking Water programma versnelt dr. Doris van Halem de ontwikkeling van nieuwe drinkwatertechnologieën. Vroegtijdig veldonderzoek in ontwikkelingslanden speelt daarbij een belangrijke rol. De combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek in het Water Lab van de TU Delft èn hands-on veldonderzoek heeft bewezen de technologieontwikkeling te versnellen, evenals de betrokkenheid van lokale eindgebruikers te bevorderen en de acceptatie van nieuwe technologieën te stimuleren. 

Het programma is gestart met PhD-projecten in Nicaragua, Bangladesh en India. De projecten zijn bedoeld om BSc en MSc studenten Civiele Techniek, van zowel de TU Delft als de betrokken landen, te helpen om het project te versterken en lokale capaciteitsopbouw te stimuleren. Op dit moment investeert het programma in een mobiel waterlab - 'een waterlab in een koffer' - om het meten van verschillende waterkwaliteitsparameters in het veld mogelijk te maken.

Meer weten? Ga naar www.tudelft.nl/globaldrinkingwater en lees de Global Story over Doris van Halem (alleen beschikbaar in het Engels)

Working with real water, for real people

― Dr. Doris van Halem, directeur TU Delft Global Drinking Water programma