Reflection on a Highly Successful First Year of the New CSE Minor.

Nieuws - 24 april 2018

Minor Computational Science & Engineering viert 1e verjaardag

Afgelopen maand hebben 42 studenten de nieuwe Minor Computational Science & Engineering (CSE) met succes afgerond. In deze minor hebben zij hun kennis op het gebied van wiskundig modelleren, numerieke wiskunde en wetenschappelijk programmeren zowel kunnen verdiepen als verbreden. Tijdens het eindproject - een groepsopdracht - werden alle nieuwe vaardigheden aangesproken.

De Oryon Watermill

Een van de groepen mocht zich vastbijten in de numerieke modellering van de mechanica van de Oryon Watermill . De Oryon Watermill is een waterkrachtinstallatie, die duurzame energie opwekt uit stromend water. De studenten ontwikkelden een wiskundig model dat het opgewekte vermogen berekent afhankelijk van de snelheid van de stroming door de turbine. Vervolgens vergeleken ze de experimenteel bepaalde prestaties van de turbine met de uitkomsten van hun simulaties.

Veel kortere rekentijd
Simon van Overeem was een van de studenten die werkte aan deze opdracht: “Een groot voordeel van ons model is dat de rekentijd veel korter is dan het Computational Fluid Dynamics (CFD)-model dat eerder ontwikkeld is. Als we ons model verder optimaliseren kan het dienen als een testbed voor verfijningen die aan het CFD model toegevoegd moeten worden”. De inspanningen van de studenten zijn niet onopgemerkt gebleven. Het adviesbureau dat nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de Oryon Watermill heeft hen uitgenodigd om hun onderzoek te komen presenteren.

Het model van de Oryon Watermill gemaakt door de studenten. Rechts worden de krachten en de koppel die op de groene lamel werken (te zien in de simulatie links) samen met de totale koppel die op het hele rad werkt weergeven.

 De 42 bachelor studenten van deze eerste lichting kwamen van vijf verschillende faculteiten: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Technische Natuurwetenschappen, Civiele Techniek & Geowetenschappen, Electrotechniek, Wiskunde & Informatica en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen. 

Individueel en in teamverband 

De groepen waren speciaal samengesteld om de interactie tussen de studenten van de diverse studierichtingen te stimuleren. Iedere groep mocht zelf één van de projecten kiezen, die door de staf van de vijf bovenstaande faculteiten waren opgesteld. De projecten zijn bijna allemaal onderdeel van lopende onderzoeksprojecten.

In het eerste kwartaal moest iedereen afzonderlijk een literatuurverslag maken. Vervolgens gingen de studenten met hun groepje aan de slag om de opgedane kennis te implementeren. Denk daarbij onder andere aan het opschrijven en combineren van de bevindingen in een eindverslag. De kers op de taart was een presentatie voor de begeleiders, medestudenten en de minor coördinator.

Vragen?

Wil je meer weten over deze minor? Ga dan naar de CSE Minor pagina (in het Engels) (link maken naar: https://www.tudelft.nl/en/eemcs/study/minors/computational-science-and-engineering/). Heb je vragen? Neem dan contact op met Berna Torun, coördinator van de Minor Computational Science & Engineering (b.torun@tudelft.nl | +31 15 27 86290).