Transparantie en zelf-regulatie bij beslissingsondersteunende systemen

Nieuws - 04 december 2018 - Communication

Op 29 november j.l. werd in Den Haag het seminar ‘Transparantie van algoritmes’ gehouden.
Het seminar werd georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Platform voor de InformatieSamenleving  (ECP).
Het seminar was voornamelijk bedoeld om vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven te informeren over de aanpak van de bescherming van grondrechten bij digitalisering. Hoe kunnen we in een samenleving met steeds meer complexe en ondoorzichtige algoritmes onze (on- en offline) grondrechten beschermen en borgen? Transparantie is hier het sleutelwoord.
Professor Catholijn Jonker van de sectie Interactieve Intelligentie heeft op het seminar een voordracht gehouden met de titel "Met machines meer mens: Transparantie en zelf-regulatie bij beslissingsondersteunende systemen".