Top Grant Module 2 voor Huijuan Wang

Nieuws - 03 september 2018 - Communication

Huijuan Wang krijgt een NWO Top Grant Module voor 'Interacting Spreading Processes on Interdependent Social Networks'. 'Er is een explosie van online sociale netwerken, die elk de verspreiding van informatie, meningen en gedrag ondersteunen, de zogenaamde sociale besmetting. De activiteit van een gebruiker in een netwerk kan niet alleen de activiteiten van zijn/haar vrienden binnen dat netwerk beïnvloeden, maar ook zijn/haar activiteiten in andere netwerken. Bij gebrek aan inzicht in dergelijke interactiepatronen tussen netwerken, kunnen we de opkomst van collectief gedrag, zoals cascading failure, sociale onrust en de popularisering van (mis)informatie, innovatie en beleidsacceptatie, niet verklaren of beheersen.

Het overkoepelende doel van Huijuan Wang is om de onbekende mechanismen van de verspreiding of besmetting van gebruikersactiviteiten op onderling afhankelijke netwerken te ontdekken en te modelleren en fundamenteel inzicht te verschaffen in hun emergent effect. Dit project zal de grens verleggen van netwerkwetenschap, die zich richt op enkelvoudige theoretische spreidingsprocessen, door de interactie aan te pakken tussen spreidingsprocessen die niet alleen het gemiddelde maar ook de diversiteit aan gebruikersactiviteiten verklaart, d.w.z. de opkomst van actieve gebruikers of netwerken, gebenchmarkt door de gegevens.