Nieuwe 3D-echotechniek verbetert diagnose van vaatziekten

Nieuws - 20 november 2018 - Communication

NWO heeft bekendgemaakt welke nieuwe onderzoeksprogramma’s van start mogen gaan in het zogeheten ‘Perspectief voor de Topsectoren’-programma, met een budget van in totaal 28 miljoen euro. Binnen deze onderzoeksprogramma’s werken wetenschappers met bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan nieuwe onderzoekslijnen die de grenzen van wetenschappelijke disciplines overstijgen. De TU Delft is betrokken bij vijf van de zes gehonoreerde programma’s.

EWI is direct betrokken bij het programma Ultrafast Ultrasound Imaging for Extended Diagnosis and Treatment of Vascular Disease (ULTRA-X-TREME)Universiteit Twente heeft de belangrijke rol als programmaleider en werkt hierin samen met Nico de Jong, Martin Verweij (beiden TNW) en Michiel Pertijs (EWI).

EWI is indirect betrokken bij het programma Moleculen bouwen met duurzame elektriciteit Electrons to Chemical Bonds (E2CB). Bernard Dam (TNW) heeft de rol als programmaleider en kan rekenen op deelname van de faculteiten TNW en 3mE.
Dit programma sluit aan op het onderzoek binnen het consortium e-Refinery, een universiteit-breed initiatief van de TU Delft waarbij vier faculteiten (TNW, 3mE, EWI & TBM)  hun krachten bundelen op het gebied van de elektrificatie van chemie en energie. De betrokken onderzoekers die actief zijn binnen dit samenwerkingsverband leggen zich toe op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare grondstoffen en elektriciteit.

Meer informatie op https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft-in-vijf-grote-nieuwe-publiek-private-onderzoeksprogrammas/ 

 

/* */