NWO subsidie voor het Delft Power System Protection Centre

Nieuws - 07 februari 2018 - Communication

Het TU Delft Power System Protection Centre (PSPC), onder leiding van Marjan Popov (van de Electrical Sustainable Energy Groep) heeft een subsidie van NWO gekregen voor het onderzoek getiteld: ‘Resilient Synchromeasurement-based Grid Protection Platform’. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de industriële partners van PSPC die allemaal het onderzoek actief te steunen. Deze partners zijn: Alliander, TenneT, GE, Enduris, Stedin en VSL.

Over het onderzoek
Netwerken met lage, gemiddelde en hoge spanning vertonen verschillende soorten verstoringen, die kunnen leiden tot stroom- en spanningsoscillaties die onnodige beveiligingswerking of uitval van componenten tot gevolg kunnen hebben. Het doel van dit project is om uit te zoeken wat de oorzaak van die verstoringen is en vervolgens corrigerende maatregelen toe te passen, zodat het elektriciteitssysteem zonder onderbreking blijft functioneren.

"Dit project speelt een belangrijke rol in ons onderzoek gericht op de aanpak van energie gerelateerde maatschappelijke uitdagingen en gaat een bijdrage leveren aan de energietransitie", aldus Miro Zeman.

Interview
Voor meer informatie over dit onderwerp, lees het interview ‘Stroom onder spanning’ met Marjan Popov op de website van NWO. 

/* */