Subsidie voor het maken van het ‘slimste stukje Noordzee’

Nieuws - 01 juli 2018 - Communication

Voor de kust van Den Haag, net buiten de haven van Scheveningen, komt een geavanceerd testgebied van 10 x 10 zeemijl (= ongeveer 185 voetbalvelden). Dit gebied is uniek in de wereld. Onder andere Delft Data Science (DDS) onderzoekers Anna Vilanova en Elmar Eisemann krijgen de mogelijkheid om binnen dit ‘slimste stukje Noordzee’ hun onderzoek verder te brengen. 

Anna Vilanova en Elmar Eisemann doen hun onderzoek in de groep Computer Graphics and Visualisation van TU Delft en zijn via dit project als onderzoekers verbonden aan de roadmap Sport van Delft Data Science. In deze groep wordt gekeken naar rendering, visualisatie van big data en het modelleren van 3D objecten. Nieuwe algoritmes worden ontwikkeld om data te genereren, representeren, interpreteren, visualiseren en interacteren.

Anna Vilanova is deal van het team dat een zeilcoach cockpit gaat ontwikkelen. Deze zeilbootcoach zorgt ervoor dat professionele zeilers direct feedback kunnen krijgen tijdens de training. Door middel van gebruik van verschillende bronnen op het water, bijvoorbeeld waterstroming, wind of golfhoogte, wordt er meer inzicht in het gedrag van de zeiler gecreëerd om te kijken hoe zijn prestatie kan worden verbeterd.  

Zeilen is nu nog vrijwel sensorloos. Een zeiler moet eerst zijn training afronden voordat de coach vervolgens op de kant pas feedback kan geven op de presentatie tijdens die training. Dit komt omdat alles op het blote oog gaat, de zeilsport heeft een tradtionele insteek.

Maar met deze nieuwe techniek wordt data-analyse gebruikt om direct de prestatie van de zeiler te verbeteren. Vergelijk het met een zwemcoach, die kan meteen zien hoe een zwemmer zijn houding of techniek moet aanpassen aangezien alles gefilmd en gemeten wordt en meteen kan worden terug gekoppeld.

Elmar Eisemann gaat de wedstrijd van de toekomst creëren. Een zeilwedstrijd vindt een flink eind op het water plaats en het is daardoor moeilijk te volgen voor de toeschouwers op de kant. Door middel van computer graphics wordt de data van de beelden van de zeilers naar de kant gehaald. Hierbij kan je onder andere denken aan 3D technieken. De toeschouwer wordt hierdoor veel directer betrokken bij de wedstrijd. Deze onderzoeksprojecten zullen bijdragen aan een grotere aantrekkingskracht van de zeilsport en daarmee economische activitieit van de regio Den Haag (bv. meer toerisme tijdens zeilevenementen).

De Europese Unie draagt 1,7 miljoen euro bij via het programma ‘Kansen voor West’. Het totale project heeft een looptijd van 4 jaar. Het project is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de TU Delft, Sailing Innovation Centre, TNO, KPN, Svasek Hydraulics, het Watersportverbond en de gemeente Den Haag.

Voor meer informatie over het project of DDS kunt u contact opnemen met de programmamanager van DDS Marije Wassenaar m.a.wassenaar@tudelft.nl