Slotmanifestatie Stad van de Toekomst

Nieuws - 03 december 2018

Hoe zorg je voor integrale oplossingen die ook haalbaar zijn? Die steden helpen om niet alleen vooruit te blikken op veranderingen die over 50 jaar moeten zijn gerealiseerd, maar die steden ook helpen om vandaag te beginnen aan die verandering.

Bij de TU Delft wordt cross-facultair en interdisciplinair aan transformatieopgaven gewerkt. Het meest recente project is ‘Stad van de Toekomst’.  Hier wordt gewerkt aan studies voor de 5 grote steden die een transformatiegebied van 1x1km hebben gegeven waar veel opgaven samen komen. Vandaag presenteren 10 multidisciplinaire ontwerpteams de uitkomsten van deze ontwerpstudie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Professor Marcel Hertogh, voorzitter van het TU Delft Research Initiative ‘Infrastructures and Mobility’ pleit voor het belang van ontwerpstudies als Stad van de Toekomst. ‘Niet alleen in Nederlandse steden maar ook in het buitenland werkt de TU Delft aan dit soort opgaven, zoals bij de herontwikkeling van Fukushima waar waterveiligheid, herbouw en vitaliteit van de omgeving belangrijk zijn. Dit doen we door samen met professionals van verschillende disciplines concrete toekomstbeelden te maken. We maken hierbij gebruik van de kracht van het ontwerp en beelden. Alleen op deze manier ontwikkelen wij nieuwe en kansrijke werkwijzen voor de ontwikkeling van vitale steden met als doel een hoge kwaliteit van leven,’ aldus Hertogh.

De projecten in de pers:

- Cobouw

- Algemeen Dagblad Rotterdam (premium artikel)

- Algemeen Dagblad Den Haag (premium artikel)

Meer informatie
Over het onderzoek Stad van de Toekomst
Over de deelnemende ontwerpteams

De studie is een gezamenlijk initiatief van TU Delft, BNA Onderzoek, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.