Tentoonstelling Scanning for Syria in Rijksmuseum van Oudheden

Nieuws - 06 juni 2018 - Communication

Vanaf 7 juni is in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden een expositie te zien over het project ‘Scanning for Syria’, waar IO-onderzoeker Tessa Essers aan meewerkt. Door de oorlog in Syrië is veel van het cultureel erfgoed zwaar beschadigd of verdwenen, zo ook honderden kleitabletten die informatie bevatten over het dagelijkse leven in Tell Sabi Ayyad van circa 1200 v.Chr. in nu Noord-Syrië. Tijdens de expositie zijn onder andere 3D-geprinte tabletten, mallen en een van de 3D-scanners te zien. 

Gelukkig zijn van deze tabletten de mallen bewaard gebleven die gemaakt zijn door Nederlandse archeologen tussen 1986 en 2010. Jouke Verlinden (voormalige IO-medewerker) en Dominique Ngan-Tillard (CITG) zijn het ‘Scanning for Syria’-project gestart in samenwerking met Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage en Universiteit Leiden om een techniek te ontwikkelen voor het scannen van deze fragiele plastic mallen. Het doel is digitale versies van deze mallen te maken die tot in de eeuwigheid bewaard kunnen worden en de verloren tabletten te reconstrueren via 3D-printen.

Deze digitale modellen van de tabletten zijn gereproduceerd met verschillende 3D-printtechnieken in het Digital Fabrication lab van de faculteit Industrieel Ontwerpen door Tessa Essers. Een grote uitdaging hierbij was het printen in keramiek, wat ook nog gebakken dient te worden. Tijdens de expositie zijn naast deze 3D-geprinte tabletten ook de mallen en een van de 3D-scanners te zien.