The Walsh-Weston Award for papers Ling Xia en Sylvia Pont

Nieuws - 20 juni 2018 - Communication

Voormalige IO PhD-studente (CSC fellow) Ling Xia en IO-hoogleraar Sylvia Pont hebben begin juni de Walsh-Weston Award van The Society of Light and Lighting ontvangen voor twee papers. De papers zijn gepubliceerd in het journal Lighting Research and Technology in 2017.

Ling en Sylvia schreven de papers samen met Ingrid Heynderickx van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij ontvingen de award omdat ze volgens de commissie van Lighting Research and Technology de beste bijdrage leverden op het gebied van fundamentele wetenschap over licht in het journal in 2017. Dit journal is het belangrijkste internationale publicatie op dit vakgebied. Ongeveer zeventig papers kwamen in aanmerking voor de award.

Meer informatie
Editorial: Closing the gap Editorial: Pour encourager les autres

Over de papers
De papers bieden theorie, begrip en een praktische benadering voor omgaan met de complexe ruimtelijke verdeling van licht in 3D-omgevingen en ondersteunen innovatieve, perceptie-gebaseerde lichtontwerpen. Het eerste paper betreft de (overkoepelende) theorie achter -en metriek voor- de diffusiteit van licht. Hierin wordt afgeleid hoe de definitie daarvan past in een complete beschrijving van licht in de ruimte, inclusief validaties via numerieke simulaties in een model.
Light diffuseness metric Part 1

Het tweede paper beschrijft hoe je de diffusiteit kan meten, geeft een lasersnij-template zodat iedereen Ling en Sylvia’s apparaat kan nabouwen en laat zien hoe je die metingen voor grote ruimtes kunt doen en kan visualiseren.
Light diffuseness metric Part 2