Onderzoek Tessa Dekkers en Marijke Melles naar patiëntervaring tijdens operaties

Nieuws - 29 november 2018 - Communication
Het aantal operaties waarbij een patiënt niet een nacht in het ziekenhuis hoeft te verblijven, neemt toe. Alle activiteiten rondom zo’n ingreep vinden dan plaats op één dag. Het traject dat patiënten doorlopen vóór, tijdens en na een chirurgische ingreep wordt ook wel het perioperatieve proces genoemd. Een groep onderzoekers, artsen en studenten van TU Delft, Erasmus MC, Reinier de Graaf en Xpert Clinic onderzochten perioperatieve patiënt-ervaringen bij dagopname voor hand- en polsoperaties.


Vanuit IO werkten PhD-kandidaat Tessa Dekkers en universitair hoofddocent Marijke Melles mee aan het onderzoek. Hun gezamenlijke artikel ‘The perioperative patient experience of hand and wrist surgical patients: An exploratory study using patient journey mapping’ is nu gepubliceerd in het Patient Experience Journal (PXJ).

Afbeelding door Matthijs Kan en Lana Klok

Verschillende studententeams in het onderzoek brachten de patiëntenreis van veertig personen in kaart. Veel patiënten ervaarden gevoelens als onzekerheid, bevestiging door ziekenhuispersoneel en algemeen gebrek aan informatie tijdens het gehele traject van hun operatie. Gedurende de operatie voerden juist acceptatie en nieuwsgierigheid de boventoon. Ná de operatie heerste vooral opluchting. Het artikel bevat ook aanbevelingen voor ziekenhuizen om juist positieve ervaringen te stimuleren tijdens dagopnames, en hoe de negatieve zijn tegen te gaan.

“Dit onderzoek laat zien dat de modellen die we kennen bij IO rond ‘user experience’, ook gebruikt kunnen worden om de patiëntervaring te begrijpen”, vertelt Tessa Dekkers. “Daarnaast is het bijzonder dat dit artikel is geschreven met een student Else de Ridder (faculteit 3mE), die mee heeft gedaan met het keuzevak binnen het Medisignprogramma. Onderzoekers, artsen en studenten werkten samen om dit artikel te schrijven.”
Lees het artikel