Nieuw boek ‘Interactive Media for Sustainability’ verkrijgbaar

Nieuws - 12 september 2018 - Communication
Het nieuwe boek ‘Interactive Media for Sustainability’ van universitair docent Roy Bendor (IO) is onlangs gepubliceerd. Hij betoogt in dit boek dat ons begrip van duurzaamheid, en daarmee de actie de we kunnen ondernemen, wordt gemedieerd door de technologieën die we daarvoor gebruiken.


‘Interactive Media for Sustainability’ is rijk aan ideeën en geeft een kritisch verslag van het ontwerp en gebruik van interactieve technologieën om het publiek bij duurzaamheid te betrekken. Interactieve technologieën worden in het boek beschouwd als vormen van bemiddeling die verschillende invullingen van het begrip duurzaamheid presenteren. Centraal staan de manieren waarop duurzaamheid de complexiteit van onderling samenhangende maatschappelijke en natuurlijke systemen codeert en hoe de maakbaarheid van de toekomst daardoor wordt overgebracht.

Het betoog van het boek is geworteld in een divers geheel aan theoretische bronnen, waaronder de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interactie tussen mens en computer, sociale theorie, mediawetenschappen en technologiefilosofie, en wordt ondersteund door een aantal zeer uiteenlopende voorbeelden zoals interactieve simulaties, persuasieve apps, digitale games, kunstinstallaties en tools die de besluitvorming ondersteunen.

Het boek is het hoogtepunt van zo'n tien jaar onderzoek op dit gebied. Het is interdisciplinair van opzet (maatschappelijke theorie wordt gecombineerd met casestudy’s), is nuttig voor ontwerpers die zich bezig willen houden met de maatschappelijke en culturele dimensies van duurzaamheid.

Geïnteresseerd? Het boek is verkrijgbaar bij Palgrave en Amazon.