Energierenovatie en volumevergroting van woningen: een haalbare combinatie?

Nieuws - 16 mei 2018 - Webredactie-OTB

De Europese Unie stelt steeds dwingender voorschriften op het gebied van energiebesparing in de woningvoorraad. Deze worden door de nationale overheden overgenomen. Maar in de praktijk komt energierenovatie slechts langzaam op gang, zowel in de huursector als in de koopsector. 

Energierenovatie vergt doorgaans een forse investering die moeilijk is terug te verdienen. In het EU-gefinancierde project ABRACADABRA wordt nagegaan in hoeverre het verdienmodel van energierenovaties is te verbeteren door de ingreep te combineren met het vergroten van de woning of het woongebouw. Dat creëert een hogere woningwaarde of resulteert in een groter aantal verhuureenheden. Daartoe zijn in diverse Europese landen casestudy’s uitgevoerd, waaronder in ons land in Scheveningen.

Diverse scenario's

Voor een blok woningen met label G, eigendom van een particuliere investeerder, zijn diverse scenario’s nagerekend. Bij alleen renovatie (zonder volumevergroting) was het verdienmodel onaantrekkelijk: 38 jaar terugverdientijd bij verhuur of een klein verlies bij verkoop. In combinatie met een aanbouw of opbouw kon de terugverdientijd teruggebracht worden tot 11 jaar, of kon een winst van € 4,7 miljoen uit verkoop behaald worden. In het Scheveningse geval zijn wel veel extra vierkante meters nodig. Ruimte daarvoor is niet altijd voorhanden. Besparing op de energiekosten is uiteraard wel mogelijk, maar bij verhuur van woningen valt het voordeel van een lagere energierekening toe aan de huurder, niet aan de investeerder. Deze laatste kan echter in de uitbreidingsvariant de extra ruimte verhuren en ook een hogere huurprijs vragen.

Meer informatie

Projectwebsite: www.abracadabra-project.eu/

Case studies Abacadabra-project 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Nieboer.