Laure Itard benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology

Nieuws - 16 mei 2018 - Webredactie-OTB

Laure Itard is benoemd tot hoogleraar Building Energy Epidemiology aan de faculteit Bouwkunde. Zij zal zich richten op de prestaties van energiesystemen in afzonderlijke woningen en delen van de woningvoorraad. Ook de beleving van het binnenmilieu en het woongedrag van bewoners en hun omgang met energiesystemen zijn onderwerpen van onderzoek van deze leerstoel. 

Het zijn thema’s waarbij zij al jaren nauw is betrokken. Aanleiding voor deze nieuwe leerstoel is enerzijds dat energiesystemen in gebouwen steeds complexer worden en dat werkelijke energie- en binnenmilieuprestaties niet overeenkomen met de verwachte prestaties. Anderzijds genereren deze systemen een grote hoeveelheid data die nog te weinig worden benut om de resultaten te beoordelen en de voortgang van de energietransitie te volgen, onder meer vanwege het ontbreken van goede analysemethodes. Laure Itard is sinds 2004 werkzaam bij Afdeling OTB. Gedurende een aantal jaren was zij, naast haar aanstelling bij de TU Delft, lector aan de Haagse Hogeschool.

Lees het gehele persbericht (in Engels)