OTB publiceert in prestigieus Amerikaans vakblad

Nieuws - 22 maart 2018 - Webredactie-OTB

Annals of the American Association of Geographers (AAG) heeft een artikel gepubliceerd van OTB-promovenda Ana Petrovic en haar promotoren Maarten van Ham en David Manley.

Niet eerder verscheen er een OTB-artikel in dit toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift. Het vernieuwende element van het artikel is dater bevolkingsdata op verschillende schaalniveaus worden geanalyseerd om segregatieprocessen te onderzoeken. Daarbij wordt gekeken naar de ruimtelijke spreiding vanniet-westerse etnische minderheden in drie Nederlandse steden. Deze aanpak is onderdeel van het testen van bruikbaarheid van geavanceerde en op maat gemaakte omgevingskenmerken waarmee de effecten van verschillende typen buurten te meten zijn.

Zie voor het artikel: https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1411245