Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018: Goed op koers, of niet?

Nieuws - 11 december 2018 - Webredactie-OTB

 Op 27 en 28 september 2018 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2018 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde. 
De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.

Tijdens de discussiedagen debatteerden de deelnemers met elkaar over de ontwikkelingen en het perspectief van de sociale huisvesting aan de hand van papers die door de deelnemers op persoonlijke titel zijn geschreven.
De oproep en discussie hebben geleid tot een bundel met zestien papers. Ze zijn onderverdeeld in vijf thema’s:

·         De toekomst van de sociale huisvesting, de discussie over passend wonen

·         Legitimatie en governance

·         Prijs en kwaliteitsverhouding sociale huisvesting

·         Wonen en zorg: de inclusieve buurt en stad

·         Buiten het gewone: middensegment en shortstay

Deze bundel is primair samengesteld voor de deelnemers aan de discussiedagen als voorbereiding op het debat. De papers bieden stof tot nadenken en de mogelijkheid om ze met elkaar te bediscussiëren en de gedachten verder te kunnen ontwikkelen. Die discussie zou niet alleen beperkt moeten worden tot de groep deelnemers en de twee discussiedagen, daarom is die nu, beschikbaar voor een groot publiek.

Tijdens de discussiedagen heeft Mirjam Geerse een bijdrage geleverd met haar presentatie over de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en ging met ons in gesprek over dit huisvestingsinitiatief voor statushouders in Rotterdam.

Meer informatie
De paperbundel is, evenals de presentatie van Mirjam Geerse, beschikbaar middels deze link .

Platform31 heeft een selectie gemaakt uit deze bundel die u hier kunt bekijken.