Sociale huisvesting: goed op koers of niet?

Nieuws - 16 mei 2018 - Webredactie-OTB

Is de sociale huisvesting goed op koers of niet? Die vraag staat centraal op de Discussiedagen Sociale Huisvesting die plaats vinden op 27 en 28 september 2018. Dit jaar wordt de Woningwet 2015 geëvalueerd. Met die wet zijn de taken en bevoegdheden strakker gereguleerd en is sociale huisvesting strakker ingezet voor de laagste inkomens. Maar heeft dat geleid tot een situatie waarin de bedoeling van de sociale huisvesting centraal is komen te staan? Is sociale huisvesting vooral gericht op de mensen die het het meest nodig hebben? Hebben huurders en woningzoekenden meer te zeggen gekregen en is de legitimatie van de woningcorporaties verstevigd? 

Het is de vierde keer op rij dat de discussiedagen worden gehouden. Dit jaar organiseert OTB de dagen samen met ‘Vooruit naar de kern’ en Platform31. Tijdens deze dagen willen we met elkaar het gesprek aangaan over de actuele vraagstukken in de sociale huisvesting, nieuwe ontwikkelingen bespreken, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is. In de afgelopen jaren heeft dat steeds geleid tot een intensief debat, dat alle deelnemers hoog hebben gewaardeerd. Deelnemers schrijven voorafgaand een paper waarin ze hun analyse, visie of idee over een deelonderwerp in de sociale huisvesting uiteenzetten. In deelsessies staan steeds enkele samenhangende papers ter discussie. Deelnemers zijn afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting. Na de discussiedagen brengen we de paperbundel onder de aandacht van een breed publiek.

Drie thema's

Er zijn drie thema’s geformuleerd. Wonen en zorg: de inclusieve stad stelt de balans tussen draagkracht en draaglast in wijken en buurten aan de orde nu de omvang van de sociale sector krimpt en gelijktijdig de extramuralisering in de zorg uitgangspunt is en de diversiteit in de bevolking groeit door (arbeids)migratie en statushouders.
De legitimatie van de sociale huursector is het tweede thema. Ondanks de nieuwe regels voor taakstelling en governance in de sociale sector, worstelen veel woningcorporaties met hun legitimatie en is er twijfel of huurdersorganisaties wel representatief zijn voor alle bewoners of vooral gevestigde belangen dienen.
Opnieuw de kwaliteit van het wonen is het derde thema met als een van de centrale vragen hoe op een betaalbare wijze een verbinding is te leggen tussen het woonbeleid en de grote opgave ten aanzien van de duurzaamheid en het gasvrij maken van woningen. Kan dat op een manier die leidt tot woonlastenverlaging voor de huurders? 

Intensief en verdiepend debat

“De discussiedagen bieden een unieke mogelijkheid om met een groep betrokken deskundigen te reflecteren op de ontwikkelingen in het woonbeleid en de eigen bijdragen daaraan. De afgelopen drie jaar hebben de discussiedagen steeds geleid tot intensieve en verdiepende debatten, waarbij ieder zich inzet om de gedachtenontwikkeling verder te brengen. Daaraan draagt de formule van koppeling van het debat aan papers die de deelnemers van te voren schrijven, sterk bij”, zegt André Ouwehand, één van de organisatoren. “Daarnaast nodigen we elk jaar een spreker uit die de ontwikkelingen binnen de sociale huisvesting vanuit een specifieke, steeds wisselende invalshoek becommentarieert. Vanwege de sterke rol die bewoners en gemeenten toegedacht zijn, nodigen we dit jaar met nadruk beleidsmedewerkers en bestuurders uit die hoek uit om deel te nemen.” 

Praktische informatie Discussiedagen Sociale huisvesting 2018

De Discussiedagen Sociale huisvesting vinden dit jaar plaats op 27/28 september 2018.

Meer informatie en aanmelding