Tolweg of tol weg? Scenariostudie Westerscheldetunnel

Nieuws - 16 mei 2018 - Webredactie-OTB

De huidige tolheffing voor de Westerscheldetunnel (2003) zet een rem op de regionale ontwikkeling in Zeeland. De toch al kleine arbeidsmarkt wordt erdoor gefragmenteerd en in het verlengde daarvan ondervindt ook de woningmarkt er schade van. Dat blijkt uit de scenariostudie ‘Tolweg of tol weg?’ die Afdeling OTB en ZB Planbureau in januari van dit jaar schreven in opdracht van de gemeente Terneuzen.

De echte eyeopener was volgens de onderzoekers de analyse van de rechtvaardiging van deze tolheffing. “Het gaat er niet alleen om dat dit de enige plek in Nederland is waar je moet betalen voor gebruik van de infrastructuur, het is ook nog voor een route waarvoor geen alternatieven zijn.” Ontwikkelingen in de regio, zoals de bevolkingsdaling en het verdwijnen van voorzieningen, rechtvaardigen een heroverweging van de tolheffing. Volgens OTB-onderzoeker Evert Meijers zijn er dan ook heel wat vraagtekens te zetten bij de tolheffing: “Is het rechtvaardig dat mensen tol moeten betalen om toegang te behouden tot noodzakelijke voorzieningen die niet meer lokaal te vinden zijn? En hoe logisch is het dat  forenzen jaarlijks bijna een netto maandsalaris betalen om toegang te houden tot de arbeidsmarkt terwijl er lokaal steeds minder werk is? En waarom moet ieder bezoekje aan oma eigenlijk een tientje kosten, terwijl volgens het RIVM nergens de gevoelens van eenzaamheid zo hoog zijn als in Zeeuws-Vlaanderen?” Het rapport geeft veel aanleiding om de tolheffing te heroverwegen en de kosten over te hevelen naar het Rijk.

Persaandacht

Evert Meijers benadrukt in het NRC dat de wegverbinding met de rest van Nederland publieke infrastructuur is, noodzakelijk voor woon-werkverkeer en ontplooiing van Zeeuwen. Lees het opiniestuk.

Het rapport heeft voor nogal wat ophef gezorgd in de regionale pers. Ondermeer PZC, Omroep Zeeland, BN de Stem en vakblad Nieuwsblad Transport schrijven over de onderzoeksresultaten.