Intreerede Neelke Doorn - ‘Waarden in water’

Nieuws - 09 oktober 2018 - webredactie

Op vrijdag 16 november zal prof.dr.mr.ir. Neelke Doorn haar intrederede uitspreken ter aanvaarding van de leerstoel ‘Ethics of water engineering’.

Wereldwijd is dit de eerste leerstoel speciaal gericht op ethische vragen in het waterbeheer en watertechnologie. De intreerede heeft als titel ‘Waarden in water’. Tijdens de intreerede zal prof. Doorn haar plannen voor de leerstoel presenteren, waarbij ze zal laten zien hoe ze haar achtergrond als civiel ingenieur en filosoof combineert in een actuele onderzoeksagenda op het snijvlak van water en ethiek.

De intreerede vangt aan om 15:00 uur in het auditorium van de aula van de TU Delft. Na afloop is er gelegenheid om Neelke Doorn te feliciteren. U bent van harte welkom!