Intreerede prof. dr. J. Groeneweg (TBM): Just culture

Nieuws - 13 december 2018 - webredactie

Veel organisaties in de gezondheidszorg en daarbuiten worstelen met de vraag hoe ze de veiligheid van patiënten en medewerkers verder kunnen verbeteren. Er zijn industrieën waarin indrukwekkende successen zijn bereikt bij het verbeteren van de veiligheid, doordat zij optimaal gebruik maken van beschikbare informatie uit incidenten. Het lerend vermogen van deze organisaties is groot: er wordt zowel veel gerapporteerd en diepgaand geanalyseerd als effectief geïntervenieerd en geëvalueerd. De focus van de analyses is hierbij niet gericht op de schuldvraag, maar op het identificeren van verbeterpunten in de normale, dagelijkse manier van werken. Om over deze informatie te kunnen beschikken is het belangrijk dat medewerkers in alle openheid afwijkingen van het gangbare proces kunnen rapporteren en in de analyses participeren. Het ontwikkelen van een zogenaamde ‘just culture’ kan een dergelijke openheid helpen bevorderen. Om inzicht te krijgen in de meest doeltreffende manier om een just culture’ ‘te bereiken, moeten zoveel mogelijk factoren en voorwaarden in kaart gebracht worden die bijdragen aan een dergelijke cultuur. Sociaalwetenschappelijk onderzoek biedt een aantal interessante en vernieuwende inzichten die kunnen helpen de huidige benaderingen van ‘just culture’ nog doeltreffender te maken. Met deze kennis over wat en hoe organisaties het meest effectief kunnen leren, kan de veiligheid verder vergroot worden van zowel de patiënten in de gezondheidszorg als van medewerkers uit andere domeinen.

Just culture

De intreerede van prof. Groeneweg begint op vrijdag 18 januari om 15:00 in de Aula. Het adres is: Mekelweg 5, 2628 CC Delft. Aanmelden voor de gratis toegankelijke intreerede is niet nodig. De oratie kan ook via de livestream worden gevolgd.

Symposium: De toekomst van veiligheid in de gezondheidszorg

Ter gelegenheid van de intreerede van Professor Jop Groeneweg organiseert de sectie Veiligheidskunde, Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft een symposium waarin vertegenwoordigers van de wetenschap, overheid en de ziekenhuizen hun visie geven op de vraag hoe de veiligheid in de gezondheidszorg in de toekomst verder verbeterd kan worden?

18 januari 2019

09:30 - 14:00

 

Meer informatie & registratie