Officiële lancering e-Refinery

Nieuws - 30 mei 2018 - Webredactie

Op dinsdag 22 mei stond het Process & Energy lab bij 3mE bol van e-Refinery: hèt gloednieuwe consortium dat met een unieke integrale aanpak, van materiaal tot en met processen en opschaling,  de chemische –en energie-industrie helpt te elektrificeren en decarboniseren. Samen met programmamaker Paulien Herder (TBM) lanceerden decaan Theun Baller van 3mE en Lucas van Vliet, decaan van faculteit TNW, officieel het consortium in de 3mE-proeffabriek. 

Investeringsprogramma

Tijdens het evenement werden de recente prestaties van het initiatief belicht. e-Refinery-onderzoekers toonden hun nieuwste technologieën op het gebied van elektrochemische omzetting, flexibele energieopslag en grootschalige omzetting van hernieuwbare elektriciteit in brandstoffen en chemische bouwstenen. Technologieën die in de toekomst moeten leiden tot een industrie zonder fossiele brandstoffen.  Tevens werd een substantieel investeringsprogramma van de TU Delft aangekondigd.  De aanwezige wetenschappers en vertegenwoordigers van industrie en overheid kregen ook een rondleiding door het lab.

Over e-Refinery

In het duurzame energiesysteem van morgen is de mismatch tussen vraag en aanbod een grote uitdaging. Het tijdelijk omzetten van elektriciteit uit duurzame bronnen in chemicaliën biedt de sector de flexibele opslagmogelijkheden die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan. De grootschalige productie van synthetische brandstoffen, platformchemicaliën en andere materialen met behulp van elektrische energie uit hernieuwbare bronnen vormt daarmee een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.  De betrokken experts zijn van mening dat hiervoor een langdurig (10+ jaar) nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma nodig is. Binnen e-Refinery werken vier faculteiten (TNW, 3mE, TBM en EWI) samen met kennisinstellingen, industrie en overheid aan een wereldwijd toonaangevend kennisecosysteem.

Lees hier meer over e-Refinery.