Scholen als Energieambassade in de wijk: living labs en energy challenges

Nieuws - 15 maart 2018

In dit onlangs door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gehonoreerde onderzoeksproject van onder andere Gerdien de Vries en Thomas Hoppe, kunnen scholen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Het concept is eenvoudig: in een integrale aanpak wordt het onderwijs verrijkt met onderwerpen als duurzaamheid, energiebesparing en het ontwikkelen van ’21st century skills’. De leerlingen worden actief in het verduurzamen van hun school en van de wijk eromheen.

Voor het verduurzamen van scholen door leerlingen is sinds 2011 een methode ontwikkeld, ‘Energy Challenges’, waarin zij een gedragscampagne en energiebesparende maatregelen uitvoeren. Met scholen in een rol als ‘energieambassade’ in de wijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan maar voor opschaling is systematisch onderzoek nodig naar wat wel en niet werkt.

Dit project heeft als doel om de energietransitie te versnellen op lokaal niveau, effectieve manieren te vinden hoe dit te doen en ‘best practices’ te ontwikkelen voor scholen in de energietransitie. Hiervoor wordt gewerkt met twee cycli van energy challenges in de wijk. Een interdisciplinair team van TU Delft, Energie-U en Stichting Technotrend doet actieonderzoek naar sociaal-maatschappelijke complexiteit: hoe kunnen scholen optimaal bijdragen aan de energietransitie in hun wijk?

Om een steile leercurve door te maken, worden op scholen living labs opgezet. Relevante actoren (leerlingen, ouders, omwonenden, bedrijven, organisaties) worden betrokken om het ecosysteem m.b.t. energietransitie op en rond de school te versterken en initiatief te nemen. Samen met partnerbedrijven en -organisaties wordt een ‘learning community’ opgezet rond het onderzoek. Zo worden antwoorden gevonden op prangende vragen, zoals welke rol leerlingen kunnen spelen, hoe de schoolorganisatie niet te zwaar te belasten, en hoe commerciële belangen van bedrijven in te brengen. Het project heeft tevens als doel om een consortium van partners te bouwen dat verkregen experimentele kennis verspreidt onder stakeholders en hun leervermogen vergroot.

Meer informatie