Fins Quantumbedrijf Bluefors vestigt zich op Delftse Campus

Nieuws - 08 oktober 2018 - Webredactie Communication


Op 4 oktober tijdens de Innovatie Expo in Rotterdam, heeft Bluefors aangekondigd zich aan te sluiten bij het Delftse quantum kenniscluster. Het Finse bedrijf gaat een R&D vestiging te openen op de TU Delft Campus. Na Microsoft is Bluefors het tweede internationale bedrijf dat naar Delft komt om technologie te ontwikkelen voor quantum computers. Het lab van Bluefors komt in het gebouw van Technische Natuurwetenschappen waar ook QuTech is gehuisvest, het research center dat in de afgelopen jaren explosief is gegroeid tot meer dan 200 fte.

Bluefors maakt cryostaten die nodig zijn om de quantum chips waarmee in Delft gewerkt wordt af te koelen naar extreem lage temperaturen. Quantum effecten zoals superpositie en verstrengeling in quantum computers manifesteren zich alleen onder deze omstandigheden. Op dit moment zitten er chips met enkele tientallen qubits, de basiseenheden van quantum computers, in een cryostaat. Als de technologie de komende jaren verder opgeschaald zal worden, zullen de cryostaten ook moeten vernieuwen.

“Het is voor ons belangrijk om deze nieuwe specificaties met vooroplopende gebruikers te kunnen ontwerpen en te profiteren van elkaars kennis”, zegt Rob Blaauwgeers, CEO van Bluefors. “Daarom hebben we besloten R&D uit te voeren dichtbij de Delftse onderzoeksgroepen. In ons nieuwe R&D lab willen we graag samenwerken met Delftse partijen, maar ook met onze andere klanten vanuit de hele wereld”. Ronald Hanson, wetenschappelijk directeur van QuTech is verheugd met de komst van Bluefors: “Ik ben blij dat we Bluefors op de TU Delft Campus kunnen verwelkomen. Het is een belangrijke stap in onze ambitie om hier een lokale quantum hub te laten ontstaan waar wetenschappelijke, technologische en markt ontwikkelingen in een versnelling komen”.

Delft Quantum Campus
De vestiging van Bluefors is een nieuwe stap op weg naar een lokaal ecosysteem waar niet alleen studenten en onderzoekers, maar ook bedrijven bouwen aan deze sleuteltechnologie van de toekomst. Birch consultants heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en QuTech/TUD een haalbaarheidsstudie afgerond met daarin het perspectief van dergelijk ecosysteem, onder de titel: “Q-campus: building a Quantum ecosystem in Delft". Dit rapport is tijdens de InnovatieExpo aangeboden aan Staatssecretaris Mona Keijzer. De conclusie van Birch is dat Delft het in zich heeft om uit te groeien tot een van de top quantum hubs in Europa met oplopend tot 900 directe banen in 2023. Het is aan het kabinet, de TU Delft, gemeente Delft, TNO en andere regionale stakeholders om besluiten te nemen over eventuele vervolgstappen.

Voor vragen: contact Freeke Heijman, f.heijman@tudelft.nl

/* */