Gasturbines: onmisbaar voor transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Nieuws - 11 december 2018 - Webredactie Communication

Gasturbines staan vooral bekend als de straalmotoren die vliegtuigen voortstuwen. Maar ze zijn ook de werkpaarden van grote energiecentrales die elektriciteit leveren aan onze fabrieken en huizen. Bij de TU Delft werken onderzoekers van de faculteiten Lucht- en Ruimtevaarttechniek  en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen aan dit onderwerp. Vanwege het belang voor de Nederlandse industrie draagt de Stichting Gasturbine Onderwijs (SGO), onderdeel van de Dutch Gas Turbine Association (DGTA), financieel bij aan het Delftse gasturbine-onderwijs en -onderzoek. Op vrijdag 7 december tekenden de decanen van de twee faculteiten de overeenkomst waarmee de samenwerking tussen TU Delft, SGO en hogeschool InHolland wordt verlengd. TU Delft onderzoekers Sikke Klein (Process & Energy), Piero Colonna en Wilfried Visser (Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion) leggen uit waarom gasturbines onmisbaar zijn voor de transitie naar een hernieuwbare energiemix.

Lees hier meer.

/* */