Op 12 januari, tijdens de 176ste Dies Natalis, presenteerde de TU Delft haar nieuwe instellingsplan, het Strategisch Kader 2018-2024.  De TU Delft ziet het periodiek opstellen van een nieuwe strategie als meer dan een formele verplichting: “Sowieso is het goed af en toe stil te staan bij wat onze missie is en hoe we onze taak op topniveau te kunnen blijven uitvoeren. In een steeds veranderende wereld moeten we als organisatie immers mee blijven veranderen,” aldus Rector Magnificus/Collegevoorzitter prof.dr.ir Tim van der Hagen. “Daarnaast hebben we ook een intrinsieke drijfveer om wat we doen steeds beter te doen en om door het  ontwikkelen en overdragen van kennis bij te dragen aan een betere samenleving.”


Impact voor een betere samenleving
Het motto van de nieuwe strategie is dan ook ‘Impact voor een betere samenleving’.  Het opleiden van de volgende generaties ingenieurs van topniveau is immers de grootste impact die de TU Delft heeft op de maatschappij. Daarom is het blijven streven naar onderwijs van wereldklasse een belangrijke doelstelling. Van der Hagen: “We blijven de komende jaren op zoek naar een balans tussen enerzijds wetenschappelijke topprestaties en anderzijds de verwachtingen die de samenleving van ons heeft als aanbieder van hoogstaand onderwijs en deskundige oplossingen voor maatschappelijke problemen. Wij hebben in het verleden ruimschoots laten zien dat maatschappelijke impact en wetenschappelijke topprestaties hand in hand kunnen gaan, en willen dit de komende jaren blijven uitdragen.”

Kompas voor besluitvorming

Het nieuwe instellingsplan kwam tot stand na een intensief overlegproces waaraan meer dan 600 betrokkenen actief deelnamen: studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel, maar ook alumni en maatschappelijke partners.  Zo ontstond een strategisch kader dat uitdrukking geeft aan de gemeenschappelijke waarden, doelstellingen en werkprincipes en dat de komende jaren als kompas zal dienen voor alle besluitvormende organen binnen de universiteit.