Jan Dirk Jansen benoemd als decaan CiTG

Nieuws - 09 maart 2018 - Webredactie Communication

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft professor dr. ir. Jan Dirk Jansen met ingang van 1 mei 2018 benoemd als decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Jan Dirk Jansen volgt professor dr.ir. Bert Geerken op, die in mei 2018 met pensioen gaat.

Jan Dirk Jansen studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Na zijn afstuderen op het bezwijkgedrag van constructies begon hij bij Shell, waar hij verschillende functies vervulde op het gebied van research en engineering in Nederland, Noorwegen en Nigeria. Tijdens zijn werk promoveerde hij in 1993 aan de toenmalige Faculteit Werktuigbouwkunde op een onderwerp uit de niet-lineaire dynamica. Tussen 1999 en 2010 combineerde hij zijn baan bij Shell met een aanstelling bij de TU Delft, waar hij in 2005 werd benoemd tot hoogleraar Reservoir Systems and Control. In 2010/2011 verbleef hij een jaar als gasthoogleraar aan Stanford University. Bij zijn terugkeer naar de TU Delft in 2011 werd hij voorzitter van de afdeling Geoscience & Engineering in een voltijdse aanstelling.

Jansen is expert op het gebied van reservoirbeheer en productieoptimalisatie. In zijn onderzoek ontwikkelt hij technieken voor de beheersing van ondergrondse vloeistofstroming met toepassingen in de olie- en gaswinning, geothermie, en geïnduceerde aardbevingen. Jansen is momenteel voorzitter van de Raad van Hoogleraren van de TU Delft, een functie die hij zal neerleggen bij zijn benoeming als decaan. Hij blijft lid van de Mijnraad, het overheidsadviesorgaan dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over winningsplannen voor delfstoffen en aardwarmte en over onderwerpen zoals het gebruik van de diepe ondergrond voor de opslag van CO2.

Het CvB is verheugd met deze benoeming. Tim van der Hagen: “We zijn blij dat we in Jan Dirk Jansen een kandidaat uit eigen geledingen hebben gevonden die de faculteit kan voorgaan in het verder uitbouwen van de successen op het gebied van onderwijs en onderzoek.” Ook Jan Dirk Jansen kijkt uit naar zijn nieuwe rol: “CiTG heeft een grote invloed op onze samenleving dankzij enthousiaste en getalenteerde medewerkers en studenten. Ik hoop van harte om samen met hen richting te kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van deze prachtige faculteit.”