Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

Nieuws - 26 april 2018 - Webredactie Communication

De Delftse hoogleraren Isabel Arends,  Jenny Dankelman en Andy van den Dobbelsteen ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. 

Professor Isabel Arends, hoogleraar Biotechnologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), werd in Naaldwijk in de gemeente Westland benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Professor Arends ontving deze onderscheiding voor haar baanbrekende wetenschappelijke werk met grote maatschappelijke relevantie, haar inzet voor de wetenschap in het algemeen en voor vrouwen in de wetenschap in het bijzonder.

Maatschappelijke relevantie heeft altijd centraal gestaan in het onderzoek en onderwijs van professor Arends. In haar onderzoek werkt ze aan nieuwe technieken om chemische processen duurzamer te maken, zoals het gebruik van biokatalysatoren. Haar studenten bracht ze alle aspecten van duurzaamheid bij in het college Groene Chemie. Dat deed zij  via door haar ontwikkelde didactische concepten waarbij studenten veel zelfstandig onderzoek moesten doen; concepten die inmiddels internationaal worden toegepast. Arends maakte ook de eerste MOOC (massive open online course) van de faculteit TNW, over industriële biotechnologie. 

Als lid van het managementteam van het publiek-private BE-Basic consortium speelt professor Arends een belangrijke rol bij de ontwikkeling van technologieën die nodig zijn voor de overgang naar een duurzame, circulaire economie. Haar maatschappelijke betrokkenheid spreekt ook uit haar inzet voor vrouwen in de wetenschap. Ze was jarenlang actief voor DEWIS (Delft Women in Science), waarbij ze nauw contact onderhield met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.  Als vice-voorzitter van de voormalige Technologiestichting STW (tegenwoordig: NWO-TTW), speelde zij een belangrijke rol in de ontwikkeling van een gebalanceerd stimuleringsbeleid van participatie van vrouwen in de wetenschap.

Isabel Arends studeerde Fysische Organische Chemie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1993 cum laude. Na een jaar als postdoc in Canada kwam ze aan de TU Delft werken, waar ze in  2007 hoogleraar werd. Arends is sinds 2013 is ze voorzitter van de afdeling Biotechnologie en in 2016 richtte ze het TU Delft Bioengineering Institute op. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en vicevoorzitter van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Professor Jenny Dankelman, hoogleraar Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventietechnieken bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE), ontving in Pijnacker de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Dankelman werd geridderd voor haar inzet voor de ontwikkeling van innovatieve medische instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie en voor de manier waarop zij de zorg een stap voorwaarts weet te brengen door het verbinden van de technische en klinische domeinen.

In haar onderzoek richt professor Dankelman zich op de ontwikkeling van medische instrumenten waarmee operaties kunnen worden uitgevoerd met minimale schade aan gezond weefsel, de zogenaamde sleutelgatoperaties. Ook wijdt zij zich aan de verbetering van processen in de operatiekamer. Daarnaast zet zij zich belangeloos in voor de ontwikkeling van veilige en betaalbare chirurgische instrumenten die toegepast kunnen worden in ontwikkelingslanden. Met nieuwe operatietechnieken waarvoor geen steriele operatiekamer meer vereist is, moet veilige chirurgische zorg ook beschikbaar komen voor de 5 miljard mensen wereldwijd die daar nu geen toegang toe hebben.

Professor Dankelman is zeer actief op het gebied van onderwijs. Ze doceert niet alleen, maar initieert ook nieuwe curricula. Zo is zij nauw betrokken bij de specialisatie Medical Instruments en Medical Safety Specialisation van de masteropleiding Biomedical Engineering, en voor de specialisatie Biologically Inspired Design in de masteropleiding Mechanical Engineering. Verder levert ze een belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht naar chirurgen in verschillende ziekenhuizen, onder meer door het opzetten van trainingsmodules voor artsen voor het gebruik van de nieuw ontwikkelde technieken.

Jenny Dankelman studeerde Wiskunde in Groningen en promoveerde in 1989 aan de TU Delft. Na twee jaar postdoconderzoek bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam kwam ze in 1992 terug naar Delft. In 2001 werd zij benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar en sinds 2010 is zij hoofd van de afdeling Biomechanical Engineering. In 2012 werd zij benoemd tot Medical Delta-hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Dankelman was in 2006 nauw betrokken bij de oprichting van Delft Women in Science, het netwerk voor vrouwelijke wetenschappers van de TU Delft, waar ze van 2008 tot 2010 voorzitter van was.

Professor Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability bij de faculteit Bouwkunde, werd in Delft benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Van den Dobbelsteen krijgt deze onderscheiding voor zijn onderzoek waarmee hij in grote mate bijdraagt aan het leefbaar houden van onze woonomgeving in deze tijden van klimaatveranderingen.

Professor Andy van den Dobbelsteen richt zich in zijn onderzoek op duurzame energiesystemen en klimaatadaptatie. Zijn kennis wordt toegepast over de gehele wereld en hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland.  Van den Dobbelsteen heeft grote passie voor zijn onderwerp en zet zich naast zijn academische werk ook in om duurzaamheid buiten de wetenschappelijke omgeving te ondersteunen, onder meer als voorzitter van NL Greenlabel, het platform voor duurzame producten en diensten in de Nederlandse buitenruimte.

Professor Van den Dobbelsteen draagt ook het onderwijs een warm hart toe. Hij motiveert zijn studenten en weet hun hun interesse in duurzaam bouwen te wekken. Hiermee draagt hij bij aan het opleiden van toekomstige generaties die kritisch kijken naar de wereld en willen bijdragen aan het behouden en zelfs verbeteren van de huidige woonomgeving. Op zijn beurt laat Van den Dobbelsteen zich ook graag inspireren door de ideeën en perspectieven van zijn vele studenten.

Andy van den Dobbelsteen studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. Sinds zijn afstuderen in 1993 is hij verbonden aan de huidige sectie Climate Design & Sustainability bij de faculteit Bouwkunde. In 2004 promoveerde hij op het onderwerp duurzame kantoorhuisvesting en in 2009 werd hij benoemd tot hoogleraar Climate Design & Sustainability. Sinds 2013 is hij voorzitter van de afdeling Architectural Engineering and Technology. Daarnaast is hij onder meer Principal Investigator op het gebied van gebouwen & circulariteit bij het  Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), en is hij lid van het algemeen bestuur van de Dutch Green Building Council (DGBC).