Dr. ir. Marnix Wagemaker heeft een Vici-beurs van NWO in de wacht gesleept. Hij krijgt deze beurs van 1,5 miljoen euro, met daarbovenop 250.000 euro van betrokken bedrijven, om onderzoek te doen naar de werking van batterijen. Wagemaker wil onder meer achterhalen waarom de bereikte opslagcapaciteit van de huidige generatie batterijen achterblijft bij de capaciteit die theoretisch haalbaar moet zijn.

Om betere batterijen te maken hebben onderzoekers de laatste jaren vooral nieuwe electroden en elektrolyt-materialen ontwikkeld. Dergelijk onderzoek heeft zijn vruchten afgeworpen, maar vreemd genoeg is er nog veel onbekend over de werking van de nieuwe materialen in batterijen. De achterliggende reden is dat er geen methoden waren om de processen in werkende batterijen te volgen.

Fundamenteel begrip
Marnix Wagemaker wil de werking van deze complexe processen ontrafelen door middel van een reeks nieuwe, experimentele technieken, zoals NMR-spectroscopie, synchotron en neutronenstraling. ‘Ik wil hiermee tot een fundamenteel begrip komen van waarom sommige chemische processen in batterijen falen, terwijl andere succesvol zijn’, aldus Wagemaker. De beoogde methoden hebben het bijkomende voordeel dat ze niet-destructief zijn.

Wagemaker is ook geïnteresseerd in de wisselwerking tussen processen die zich op de atomaire schaal afspelen en processen op de grotere, ‘mesoscopische’ schaal. ‘Een dergelijke geïntegreerde aanpak kan leiden tot een theoretisch model dat voorspelt waar de bottleneck in de prestaties van batterij zit’, zegt Wagemaker. ‘Met die kennis kunnen dan weer betere batterijen en materialen ontworpen worden.’

Over Vici
De Vici-financiering van NWO is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Meer informatie:
Delft Center for Chemical Energy Storage
'Op zoek naar betere Li-ion batterijen en alternatieven', onderzoeksverhaal over het nieuwe batterijenlab van de TU Delft.