Meer inzicht in kwaliteit Twitterdiscussies door wetenschappelijk onderzoek

Nieuws - 30 juli 2018 - Webredactie Communication

Een interdisciplinair team van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Syracuse University, Bocconi University en TU Delft heeft een beurs van Twitter ontvangen om onderzoek te doen naar en tools te ontwikkelen waarmee gedrag kan worden geïdentificeerd dat een bedreiging vormt voor de kwaliteit van discussies op dat socialemediaplatform. In het team gaat Nava Tintarev, die als onderzoeker verbonden is aan de TU Delft, de aanwezigheid van echokamers beoordelen. 

Het team, dat geleid wordt Rebekah Tromble van Universiteit Leiden, gaat onderzoek doen naar discussies waarbij gepolariseerde en niet-gepolariseerde topics in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met elkaar worden vergeleken om meer inzicht te krijgen in de manier waarop communities ontstaan rondom Twitterdiscussies en in welke mate er bepaalde problemen optreden in die discussies. Het project richt zich op twee potentieel problematische kenmerken van interacties op Twitter: de aanwezigheid van echokamers en onbeleefde en intolerante uitingen. 

Echokamers 
De term echokamer heeft betrekking op de mate waarin discussies uitsluitend worden gevoerd in homogene en vaak gepolariseerde groepen. “Als mensen niet bekend zijn met het standpunt van anderen, hebben ze blinde vlekken op het gebied van informatie. Op internet is dit probleem nog groter, doordat mensen door aanbevelingssystemen informatie aangeboden krijgen op basis van hun voorkeuren en interacties. Er zijn aanwijzingen dat echokamers en filterbubbels een probleem zijn op Twitter, en wat dit project onder andere beoogt is om de mate en de ernst van dit probleem empirisch vast te stellen”, legt Tintarev uit, die de taak heeft om rekentechnieken te ontwikkelen en te implementeren waarmee kan worden beoordeeld hoe divers de perspectieven op Twitter zijn. 

Onbeleefde en intolerante uitingen 
Het andere onderzoeksgebied van het project betreft de mate waarin Twitteraars ‘giftig gedrag’ tentoonspreiden. “We gooien alle problematische uitingen niet op één hoop, maar maken onderscheid tussen onbeleefde en intolerante uitingen. Onbeleefdheid op internet kan waardevol zijn en geldige doelen dienen in het discours, maar intolerantie vormt in essentie een bedreiging voor de democratie”, legt Patricia Rossini van Syracuse University uit, wier onderzoek het inzicht in dit discours op internet moet vergroten.

Meer informatie
Lees hier de blogpost van Twitter
Korte bio van Nava Tintarev
TU Delft Science Information Officer: Suzanne Tiemessen