Op dinsdag 22 mei stond het Process & Energy lab bol van e-Refinery: het gloednieuwe consortium dat met een unieke integrale aanpak, van materiaal tot en met processen en opschaling,  de chemische –en energie-industrie helpt te elektrificeren en decarboniseren.

Versnellen duurzame transitie
Samen met programmamaker Paulien Herder lanceerden decanen Theun Baller (3mE) en Lucas van Vliet (TNW), het consortium in de 3mE-proeffabriek. Theun Baller:  “Met e-Refinery investeert TU Delft samen met de industrie fors in de klimaatuitdaging van de chemische en energie industrie. Daarnaast leiden wij de energie-experts van de toekomst op die duurzame brand- en grondstoffen kunnen ontwikkelen. Samen met de industrie en kennisinstellingen gaan we hiermee de uitdaging aan om de duurzame transitie te versnellen.” Lucas van Vliet: “De elektrificatie van de chemische industrie is een belangrijke en noodzakelijke stap in de op handen zijnde energietransitie. Naast het reduceren van de CO2-footprint biedt dit volop kansen voor de energiesector en de chemische industrie. De e-Refinery, waaraan de TU Delft vanuit verschillende invalshoeken en disciplines aan werkt, staat hierin centraal.”

Investeringsprogramma
Tijdens het evenement werden de recente prestaties van het initiatief belicht. e-Refinery-onderzoekers toonden hun nieuwste technologieën op het gebied van elektrochemische omzetting, flexibele energieopslag en grootschalige omzetting van hernieuwbare elektriciteit in brandstoffen en chemische bouwstenen. Technologieën die in de toekomst moeten leiden tot een industrie zonder fossiele brandstoffen.  Tevens werd een substantieel investeringsprogramma van de TU Delft aangekondigd.  De aanwezige wetenschappers en vertegenwoordigers van industrie en overheid kregen ook een rondleiding door het lab.

Over e-Refinery
In het duurzame energiesysteem van morgen is de mismatch tussen vraag en aanbod een grote uitdaging. Het tijdelijk omzetten van elektriciteit uit duurzame bronnen in chemicaliën biedt de sector de flexibele opslagmogelijkheden die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan. De grootschalige productie van synthetische brandstoffen, platformchemicaliën en andere materialen met behulp van elektrische energie uit hernieuwbare bronnen vormt daarmee een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.  De betrokken experts zijn van mening dat hiervoor een langdurig (10+ jaar) nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma nodig is. Binnen e-Refinery werken vier faculteiten (TNW, 3mE, TBM en EWI) samen met kennisinstellingen, industrie en overheid aan een wereldwijd toonaangevend kennisecosysteem.

Lees hier meer over e-Refinery.