Prof.dr. Rob F. Mudde nieuwe Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education TU Delft

Nieuws - 28 februari 2018 - Webredactie Communication


Prof.dr. Rob F. Mudde wordt Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education (VRM/VPE), tevens vicevoorzitter, in het College van Bestuur van de TU Delft. De Raad van Toezicht heeft Rob Mudde benoemd per 1 maart 2018.

Professor Rob Mudde is hoogleraar Multiphase Flows en interim-voorzitter van de afdeling ‘Imaging Physics’ bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft. Tevens is hij Distinguished Professor in Science Education aan de TU Delft en geeft hij leiding aan de TU Delft Teaching Academy en het Teaching Lab.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Professor Mudde de positie van VRM/VPE wil vervullen. “Rob Mudde draagt de opleiding van ‘de Delftse ingenieur’ een warm hart toe. Hij kent de TU Delft zeer goed en heeft brede, operationele en strategische ervaring op het gebied van het onderwijs aan onze universiteit. Rob is een waardige opvolger van Anka Mulder op het gebied van onderwijs,” aldus Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Toezicht TU Delft.

Rob Mudde heeft een lange staat van dienst aan de TU Delft. Hij is sinds bijna 30 jaar in diverse wetenschappelijke en leidinggevende functies verbonden aan de universiteit. Naast bovengenoemde functies is hij onder andere ook bijna tien jaar Directeur Onderwijs van de faculteit TNW geweest.

In aanloop naar het Instellingsplan ‘Impact voor een betere samenleving, TU Delft Strategisch Kader 2018-2024’ heeft Prof. Mudde als voorzitter van de Taskforce Onderwijs een leidende rol gehad bij de ontwikkeling van de TU Delft Vision on Education.

De Raad heeft een kandidaat gezocht die goed past bij het herziene bestuursmodel dat per 1 januari 2018 van kracht is geworden. In dit bestuursmodel is voorzien in een positie van Vice-Rector Magnificus/Vice-President Education; dit naast een Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur (Tim van der Hagen) en een Vice-President Operations (Nicoly Vermeulen).

De Ondernemingsraad en de Studentenraad zijn door de Raad van Toezicht om formeel advies gevraagd en hebben over deze benoeming positief geadviseerd.