Ruisdael Observatorium van start

Nieuws - 25 september 2018 - Webredactie Communication

Het Ruisdael Observatorium - naar de 17e-eeuwse schilder Jacob van Ruisdael - gaat een landelijk dekkend meetnetwerk combineren met fijnmazige simulaties en de benodigde rekenkracht om gedetailleerd de verandering van het lokale weer, luchtkwaliteit en klimaat in beeld te kunnen brengen. Op 27 september gaat het observatorium officieel van start met een bijeenkomst op het terrein van het KNMI-meetstation bij Cabauw (Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research, CESAR). In april kreeg deze nieuwe toponderzoeksfaciliteit een certificaat van NWO’s Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Hele troposfeer

Het Ruisdael Observatorium gaat vanaf een meter onder de grond tot zo’n twaalf kilometer hoog (de hele troposfeer, de laag van de atmosfeer die ons weer - en ons klimaat - bepaalt) zaken meten als temperatuur, wind en vocht, maar ook de chemische samenstelling, waaronder broeikasgassen zoals CO2 en methaan, en emissies van luchtverontreiniging zoals stikstofdioxide, ammoniak en zwaveldioxide. Een nieuwe rekenfaciliteit moet straks al deze geobserveerde gegevens real time in atmosfeermodellen kunnen verwerken. Doel van het Ruisdael Observatorium: een simulatie van de atmosfeer van heel Nederland met een resolutie van 100x100 meter.

Samenwerkingsverband

Om al die diverse vakgebieden te kunnen combineren, is het Ruisdael Observatorium een samenwerkingsverband van vele uiteenlopende partijen, gefinancierd door NWO. Het consortium bestaat uit onderzoekers van het KNMI, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit, Wageningen University & Research, RIVM, TNO en TU Delft (penvoerder).

Kick-off

Na een welkomstwoord en paneldiscussie gaan de aanwezigen tijdens de kick-off uiteen om inhoudelijk de verschillende onderzoekslijnen en -faciliteiten te bespreken (programma in bijlage).

Meer informatie

http://ruisdael-observatory.nl/

Zie voor meer informatie het persbericht over de NWO-toekenning ‘Ruisdael Observatorium gaat Nederlandse atmosfeer modelleren met resolutie van 100 meter

Vertegenwoordigers van de media zijn welkom bij deze kick-off. Neem hiervoor, en/of voor meer informatie, contact op met Roy Meijer, adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft, 015-2781751, r.e.t.meijer@tudelft.nl