Sanctie voor studentenvereniging DSC

Nieuws - 30 januari 2018 - Webredactie Communication


De TU Delft heeft besloten een sanctie uit te vaardigen tegen studentenvereniging Delftsch Studenten Corps (DSC) naar aanleiding van een incident tijdens de kennismakingstijd in 2017. Het incident betreft een zogenoemd slaaphuis, een studentenhuis waar aankomende leden tijdens de KMT hebben geslapen. De universiteit heeft daarover medio september een klacht ontvangen, die aanleiding gaf een onderzoek te starten. Uit dat onderzoek van de universiteit kwamen gedragingen naar buiten die de TU Delft niet aanvaardbaar vindt. De universiteit heeft daarom besloten DSC 25% te korten op de binnen het Profileringsfonds vallende ‘bestuursmaanden’ over 2018/2019 en DSC bovendien voorlopig alleen voorwaardelijk te erkennen in het Profileringsfonds. Daarnaast zal de universiteit DSC in 2018 weren van twee onderdelen van de Ontvangstweek OWee. 

De TU Delft is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar aanleiding van een anonieme klacht over gedragingen in een slaaphuis. De inhoud van de klacht vond de universiteit serieus en bovendien concreet genoeg om te kunnen verifiëren. Uit het onderzoek bleek dat een aantal aspecten van de klacht inderdaad klopten. Het ging onder andere over het laten uittrekken van vieze kleding door drie aankomende leden voor of in de open buitendeur, het zitten onder een tafel en het leggen van bedorven vis in de slaapruimte. Dergelijk gedrag strookt niet met de afspraken die de universiteit met de verenigingen heeft gemaakt, gericht op het waarborgen van het lichamelijk en mentaal welzijn en het voorkomen van persoonlijke vernedering.

Bij het vaststellen van de sanctie heeft de universiteit meegewogen dat DSC actief en constructief heeft meegewerkt aan het onderzoek, het gedrag van het huis ook zelf afkeurt en heeft aangegeven maatregelen tegen het betrokken huis te hebben genomen. De universiteit heeft de indruk dat het bestuur van DSC het afgelopen jaar actieve stappen heeft genomen om de KMT te verbeteren, onder andere door fysiek contact tijdens de introductie uit te bannen. Dit waardeert de universiteit en dit is meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de sanctie.

Desalniettemin stelt de universiteit vast dat de brede boodschap dat de ontgroeningscultuur van sommige studentengemeenschappen dringend aan herziening toe is, blijkbaar nog niet alle leden van deze vereniging heeft bereikt. Met deze sanctie wil de universiteit het signaal afgeven aan de (leden van de) vereniging dat het doorzetten van deze cultuurverandering echt noodzakelijk is en blijft. Om dit breed onder de aandacht van de leden van de vereniging te brengen, kiest de TU Delft voor een sanctie die zichtbaar is voor de hele vereniging: uitsluiting op onderdelen van de Ontvangstweek OWee, waar verenigingen zich aan nieuwe studenten kunnen presenteren. 

De TU Delft vindt studentenverenigingen waardevolle organisaties voor de studentengemeenschap. Ze geven snel toegang tot nieuwe vriendenkringen en kunnen eraan bijdragen dat nieuwe studenten zich snel thuis voelen in Delft. De verenigingen zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor onder meer de inrichting van hun kennismakingsperiodes. De TU Delft ondersteunt verenigingen niet financieel, maar laat wel bestuurders en leden die commissies doen toe tot de Regeling Afstudeer Steun (per studiejaar 2018/2019: profileringsfonds). De TU Delft geeft die studenten daarmee financiële compensatie ter compensatie van de studievertraging door de tijd die ze aan de vereniging besteden. 

De TU Delft vereist van de verenigingen dat ze zorgdragen voor lichamelijk en mentaal welzijn, persoonlijke vernedering uitbannen en de risico’s goed onder controle houden. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in een convenant, dat mede-ondertekend is door de vijf grote studentenverenigingen (waaronder DSC). De universiteit beseft dat cultuurverandering tijd nodig heeft en blijf daarom regelmatig overleg voeren met deze verenigingen. 

/* */