Towards a sensible digital society

15/06 Intreerede John Schmitz, decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Nieuws - 14 juni 2018 - Webredactie Communication

Wiskunde, elektrotechniek en informatica staan aan de basis van onze moderne technologie en daarmee aan de basis van oplossingen voor de grote uitdagingen van deze eeuw. Dat schept mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden. “We moeten ons er als ingenieurs rekenschap van geven dat de digitale samenleving niet alleen maar zegeningen met zich meebrengt,” aldus professor John Schmitz, decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Op 15 juni geeft hij zijn intreerede.

Wiskunde, (micro)elektronica en informatica. Van medische apparatuur tot vliegtuigen, in alle technologische systemen en apparaten heb je een combinatie van die drie nodig. Wiskunde, informatica en elektronica versterken elkaar, en ze staan gezamenlijk aan de basis van de moderne technologie – een rol die Schmitz in zijn rede uitgebreid voor het voetlicht brengt.

Meer informatie

De intreerede is live online te volgen via deze link.

Zie ook de agenda van de TU Delft

Contact: Susan Penninks, communicatie faculteit EWI, 015 27 83929, S.C.Penninks@tudelft.nl