Toegang tot veilig drinkwater is een wereldwijde uitdaging, met name in ontwikkelingslanden. Dit urgente probleem vraagt om nieuwe, slimme oplossingen voor de verwijdering van een breed scala aan drinkwaterverontreinigingen, zoals arsenicum, fluoride, pathogenen en antibioticaresistente genen.

Met het nieuwe TU Delft Global Drinking Water programma versnelt dr. Doris van Halem de ontwikkeling van nieuwe drinkwatertechnologieën. Vroegtijdig veldonderzoek in ontwikkelingslanden speelt daarbij een belangrijke rol. De combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek in het Water Lab van de TU Delft èn hands-on veldonderzoek heeft bewezen de technologieontwikkeling te versnellen, evenals de betrokkenheid van lokale eindgebruikers te bevorderen en de acceptatie van nieuwe technologieën te stimuleren.

Het programma is gestart met PhD-projecten in Nicaragua, Bangladesh en India. De projecten zijn bedoeld om BSc en MSc studenten Civiele Techniek, van zowel de TU Delft als de betrokken landen, te helpen ​​om het project te versterken en lokale capaciteitsopbouw te stimuleren. Op dit moment investeert het programma in een mobiel waterlab - 'een waterlab in een koffer' - om het meten van verschillende waterkwaliteitsparameters in het veld mogelijk te maken.

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt baanbrekend onderzoek met grote maatschappelijke impact, zoals het TU Delft Global Drinking Water programma. Het fonds moedigt iedereen aan om deze wereldwijde uitdaging op te lossen en heeft een <link universiteitsfonds onderzoek veilig-drinkwater donatie-veilig-drinkwater>online donatiemogelijkheid geopend.

 

“Working with real water, for real people”

Dr. Doris van Halem, directeur TU Delft Global Drinking Water programma

Meer weten? Ga naar www.tudelft.nl/globaldrinkingwater en lees de Global Story over Doris van Halem (alleen beschikbaar in het Engels)