Ruim 1 miljoen voor onderzoek naar belletjes onder stroom

Nieuws - 18 april 2019 - Webredactie 3mE

NWO kent de TA (Technology Area) beurs van ruim 1 miljoen euro toe aan een team onderzoekers van de TU Eindhoven, TU Delft en Universiteit Twente om de vorming van waterstofbelletjes, het transport van chemische stoffen nabij de belletjes, de elektrodes en de interactie tussen belletjes te onderzoeken. Grootschalige productie van waterstof is mogelijk door water d.m.v. elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof. Er is echter nog onvoldoende begrip van de stromings- en transportverschijnselen nabij elektrodes, in het bijzonder rondom de gevormde waterstofbelletjes. Een beter begrip kan helpen om de efficiëntie te verhogen.

Efficiënte processen voor het omzetten van hernieuwbare elektrische energie naar waterstof zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de energietransitie. Binnen dit project ontwikkelen prof. Johan Padding en Dr. Remco Hartkamp van de afdeling Process & Energy en werkzaam binnen e-Refinery de gedetailleerde meso-schaalmodellen die de nucleatie, groei en transport van bellen kunnen voorspellen. Het begrip van deze fenomenen is niet alleen van belang bij waterstofproductie, maar ook bij de directe electro-conversie naar basis chemicaliën en brandstoffen. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met Shell en Nouryon (voormalig AkzoNobel). De inzichten uit het onderzoek kunnen door Shell en Nouryon worden gebruikt om hun elektrolyseprocessen efficiënter te maken.

Zeradjanin et al., RSC Adv., 2014, 4, 9579. Published by The Royal Society of Chemistry.

e-Refinery

Het onderzoek van Johan Padding en Remco Hartkamp draagt bij aan de doelstellingen van het Delftse consortium e-Refinery. e-Refinery werkt aan de doorbraaktechnologie waarmee CO2 en water met behulp van duurzame elektriciteit direct worden omgezet in koolwaterstoffen, zoals etheen. Deze koolwaterstoffen kunnen vervolgens worden ingezet als duurzame grondstoffen, brandstoffen en als opslagmedium voor duurzame elektrische energie. www.tudelft.nl/e-refinery

Technology Area

TA (Technology Area) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie vanuit het NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen. Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. De gezamenlijke vraag vanuit verschillende bedrijven wordt door verschillende onderzoeksorganisaties onderzocht. TA's worden voor 1/3 gefinancierd door het bedrijfsleven en voor 2/3 door NWO.

Dr. Remco Hartkamp
prof. Johan Padding