START-UP beurs voor microchip die fundamentele fysicatheorieën test

Nieuws - 27 februari 2019 - Webredactie 3mE

Richard Norte, expert op het gebied van micro –en Nano engineering en onderzoeker bij de afdeling Precision and Microsystems Engineering werkt aan de ontwikkeling van een microchip waarmee het  mogelijk is om de wisselwerking tussen twee de beroemde kwantum-effecten te onderzoeken; het Casimir effect en supergeleiding. Er is nog niets bekend over het samenspel van deze twee effecten en men vermoedt dat dit onontdekte onderzoeksgebied wel eens het geheim van supergeleiding bij hoge temperatuur en de kwantumfysica van elektronen kan ontrafelen en zelfs nieuwe inzichten geeft in zwaartekrachttheorieën. Voor zijn onderzoek ontving Norte deze maand de NWO START-UP beurs. 

Casimir forces and superconductivity (alleen in het Engels beschikbaar)

Norte designed the microchip to carry out experiments to research  the interplay between two famous quantum effects: Casimir forces and superconductivity. The Casimir force is an  attractive force that acts between all objects in the universe when placed extremely close together – on the order of thousands of a human hair apart. This strong attractive force between objects closely-spaced objects currently puts limits on how closely we can pack together movable parts on modern microchips before they stick together. At low temperatures, superconductors are materials that can conduct electricity without any resistance. Superconductors now form the backbone of many technologies including MRIs, levitating MAGLEV trains, mobile phone stations and even windmill technologies. These technologies have been revolutionized by the discovery of high-temperature superconductivity which require only liquid nitrogen to cool – a feature that collapsed the prices of many technologies. While these materials have made an enormous impact on modern society (even winning the Nobel Prize in 1987), there’s no existing physics that properly describes how their superconductivity works. Some theories suggest that the Casimir effect within these multi-layered materials could be responsible for their high-temperature superconductivity. Others speculate this regime could be one the few feasible experiments where one can test new theories of gravity. Norte’s new experiments will utilize membrane technology, intended for light-sails in space missions, as an new route towards uncovering this corner of physics teeming with big implications.

To this date, we know almost nothing about this exciting regime of quantum science, and many physicists believe that this research area could generate new scientific breakthroughs. My microchip experiments are taking us one step closer to this. This research demonstrates the power of novel nanotechnologies to tackle fundamental physics experiments in completely new material regimes. I will use my START-UP grant to further develop my fundamental research.

― Richard Norte

Deze video laat zien hoe supergeleiders kunnen opstijgen

START-UP beurs

NWO kende deze maand drie miljoen euro toe aan zes recent aangestelde onderzoekers in de natuur- en scheikunde via het START-UP programma. START-UP is bedoeld voor recent aangestelde universitair (hoofd)docenten en hoogleraren in de natuur- en scheikunde.
Met de START-UP beurs kunnen deze onderzoekers creatieve, risicovolle ideeën uitwerken binnen de onderzoekzwaartepunten uit het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. De zes toegekende projecten bestrijken de volle breedte van de verschillende zwaartepunten binnen de natuur- en scheikunde.
Lees meer over de START-UP beurs van NWO.