Faculteit ontvangt 2,7 miljoen euro per jaar uit sectorplan Bèta/Techniek

Nieuws - 15 juli 2019 - Webredactie 3mE

Maandag 8 juli heeft de minister van Onderwijs en Wetenschap de extra middelen voor fundamenteel onderzoek in het kader van de sectorplannen officieel toegekend. Voor onze faculteit betekent dit een financiering van 17 posities met een budget van € 2,7 miljoen per jaar.

De investering in sectorplannen maakt deel uit van een bredere versterking van de sector bèta/techniek die dit kabinet wil realiseren. Via deze sectorplannen geeft de overheid een impuls aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en versterkt de aansluiting tussen hoger onderwijs en onderzoek in de sector Techniek.

Omdat de sectorplanmiddelen niet toereikend zijn voor de volle breedte van de techniek is vorig jaar door de kwartiermaker gekozen voor een investering in de construerende technische wetenschappen vanwege het belang  hiervan voor de Nederlandse (maak)industrie en voor de technologische innovaties die nodig zijn voor het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Onder de construerende technische wetenschappen vallen de werktuigbouwkunde (mechanical engineering), elektrotechniek (electrical engineering) en civiele techniek (civil engineering). Het onderzoeksveld van de lucht- en ruimtevaarttechniek wordt in het sectorbeeld meegenomen binnen de werktuigbouwkunde.

Met de technische faculteiten van vijf universiteiten is de afgelopen maanden gewerkt aan de invulling van dit sectorplan. Gezamenlijk hebben de faculteiten afgestemd en aangegeven hoe en op welke focusgebieden zij de beschikbare middelen willen investeren. Binnen onze faculteit is enorm veel werk verzet om alle voor het sectorplan gevraagde informatie, cijfers en prognoses op te leveren. Samen met alle afdelingen van de faculteit 3mE heeft het Management Team zes focusgebieden geformuleerd die extra financiering uit de sectorplanmiddelen krijgen. Dit zi

  • Multi-phase flow for low-carbon systems
  • Transport conversion & storage of heat
  • Sustainable design and manufacturing of materials
  • Materials for extreme conditions
  • Data-driven modelling and control
  • Human-robot interaction

Binnen deze focuspunten zullen met de toegekende sectorplanmiddelen in totaal 17 nieuwe wetenschappelijke staf posities gerealiseerd worden. De nieuwe uitdaging ligt nu in het vervullen van alle vacatures (ook die buiten het sectorplan) aan onze faculteit. Veel afdelingen en diensten zijn hiermee al actief aan de slag.

Theun Baller, decaan 3mE en André Groenhof, secretaris 3mE, bedanken iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan het opstellen van dit sectorplan.

/* */