Van Leeuwenhoeklezing Paulien Herder

Nieuws - 26 september 2019 - Webredactie 3mE

Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design in Energy en programmaleider van het Delftse consortium e-Refinery geeft zondag 29 september de Van Leeuwenhoeklezing ‘Een wereld zonder fossiele brandstoffen’. De lezing vindt plaats om 11.00 uur in het Science Centre.

Tijdens de lezing geeft Paulien Herder een doorkijkje naar een aantal veelbelovende technologieën die ons in staat gaan stellen om CO2 in te zetten als grondstof voor onze chemische industrie, in plaats van olie, gas, en kolen. De producten die we deze nieuwe elektrochemische route gaan maken, kunnen vervolgens ook worden ingezet als lange-termijn opslagmedium voor duurzame elektrische energie en als CO2 neutrale transportbrandstoffen. De e-Refinery technologie vervult zo een centrale rol in de transitie naar een klimaat  neutrale maatschappij. Zie ook www.tudelft.nl/e-refinery.

Meer informatie zie hier.