Betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten

Nieuws - 19 december 2019 - Communication BK

Het nieuwe consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB) ontvangt 13,8 miljoen euro subsidie om de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. Onderzoekers van de faculteiten Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft ontwikkelen de nodige kennis voor onder meer innovatieve renovatieconcepten, digitalisering van het renovatieproces, optimalisatie van warmtepompen en energieprestaties van gebouwen, keteninnovatie en implementatie.

De TU Delft ontvangt hier in totaal 1,87 miljoen euro voor. De subsidie werd toegekend in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Met de aanvullende programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de te ontwikkelen renovatieconcepten om zo in de komende jaren tot tempo van 200.000 gerenoveerde woningen per jaar te komen. Het IEBB-samenwerkingsverband werd geïnitieerd door het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). In totaal bestaat IEBB uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Daaronder vallen onder andere de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Twente en de Wageningen University, die in 4TU Bouw-verband meedoen binnen het consortium.

Het consortium past een nieuwe manier van samenwerken toe tussen vragende en aanbiedende partijen en kennisinstellingen. Zo wordt de gangbare versnippering en concurrentie in de sector omgezet naar een meerjarige brede samenwerking. Op basis van een gezamenlijke ontwikkelagenda worden kennis en nieuwe technologieën ontwikkeld met een integrale aanpak. Het consortium richt zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen. 

Haalbare, opschaalbare en betaalbare renovatieoplossingen
Op dit moment zijn beschikbare oplossingen te duur, te arbeidsintensief en voldoen ze niet aan de verwachtingen en behoeften van bewoners. Het haalbaar, opschaalbaar en betaalbaar maken van renovatieoplossingen is daarom een belangrijke doelstelling. Hier draagt de TU Delft in belangrijke mate aan bij door specifieke kennis te ontwikkelen binnen de verschillende faculteiten, onder leiding van hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie Henk Visscher. De faculteit Bouwkunde werkt samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen aan data-gedreven optimalisatie van energieprestaties van gebouwen. De faculteiten Technische Natuurwetenschappen en Industrieel Ontwerpen werken samen aan innovaties van warmtepompen. Verder besteden onderzoekers bij de afdeling Architectural Engineering and Technology van de faculteit Bouwkunde aandacht aan de ontwikkeling van innovatieve renovatieconcepten en het digitaliseren van het renovatieproces. Vanuit de lens van Management in the Built Environment wordt gekeken naar belemmeringen voor woningeigenaren, een afwegingsmodel voor woningcorporaties en keteninnovatie.

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's
De MMIPs zijn onderdeel van het Klimaatakkoord. Een eerste Call werd dit jaar uitgeschreven door RVO en richtte zich op het bereiken van een CO2-vrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. Naast IEBB heeft ook het programma WarmingUP financiering toegekend gekregen, waar de TU Delft ook actief in participeert.

Contact:

Contact

Henk Visscher

IEBB consortium