Breed onderzoek naar onderwijsinnovatie

Nieuws - 09 oktober 2019 - Communications BK

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Research on education innovation’ wordt bij BK Bouwkunde structureel gekeken naar mogelijkheden voor onderwijsinnovatie en onderzoek naar onderwijs. Het 4TU Centre for Engineering Education heeft € 105.000 ter beschikking gesteld aan de faculteit om samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen drie projecten en een evenement binnen dit programma op te zetten en verder uit te diepen.

Samen werken de faculteiten zo aan kennisontwikkeling over ingenieursonderwijs. De faculteit Bouwkunde ontvangt € 60.000 en coördineert de afzonderlijke projecten. In die drie projecten worden verschillende richtingen samengebracht, van inzicht in didactische methoden in ontwerponderwijs tot de mogelijkheden voor het beperken van en gezond omgaan met studiestress.

Project ‘Studiestress in ontwerponderwijs’
In samenwerking met Faculteit Industrieel Ontwerpen
Binnen dit project wordt gekeken naar de factoren die werkdruk en stress opleveren in de eerstejaars ontwerpvakken van de bachelor Bouwkunde. Ook wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Een aantal interventies zal worden gepleegd en gemonitord. Hiervoor werken projectleider Remon Rooij en vakcoördinatoren Steven Steenbruggen en Frank Schnater niet alleen samen met collega’s van de faculteit Industrieel Ontwerpen, maar ook met Christianne Wilmink van Herzien Advies, specialist op het gebied van coaching en persoonlijk leiderschap. De resultaten van het onderzoek zullen het nodige inzicht bieden om een gezond studieklimaat effectief te stimuleren. Als je wil dat studenten hun eigen grenzen verleggen en een onderzoekende houding ontwikkelen, is het immers van belang om onnodige stress te voorkomen, zowel bij de studenten als de docenten. Ook is daarom gekozen voor een focus op ontwerpvakken uit het eerste jaar van de bachelor, vertelt Remon Rooij: “Je moet goed beginnen.”

Project ‘Pedagogies for MSc AUBS studio teaching’
In samenwerking met Faculteit Industrieel Ontwerpen
Studio-onderwijs is een belangrijke bouwsteen van het BK en IO projectonderwijs. Maar hoe geven de verschillende studio’s vorm aan de relatie tussen ontwerp en onderzoek? Hoe worden ontwerp en techniek geïntegreerd? Hoe reflecteren studenten op hun ontwerpproces? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om inzicht te krijgen in de verschillende methodes voor het ontwerponderwijs in studieverband. Dit project heeft als doel de methodes van de ontwerpstudio’s van de MSc Architecture, Urbanism and Building Sciences systematisch te beschrijven, vergelijken en evalueren, met expliciete aandacht voor pedagogiek en didactiek. Projectleider Roberto Cavallo en de MSc coördinatoren Peter Teeuw, Inge Bobbink, Kristel Aalbers en Peter Koorstra brengen samen met collega’s van de faculteit Industrieel Ontwerpen verschillende methodieken in kaart. Naast inzicht in de overeenkomsten en verschillen in didactiek ontstaat zo een overzicht van de variëteit aan didactische benaderingen.

Boek ‘Academische vaardigheden voor bouwkundigen’
In dit reeds gestarte project worden meerdere collega’s van BK Bouwkunde gevraagd om bijdragen te leveren aan dit -op termijn tweetalige- open access leermiddel voor de bacheloropleiding Bouwkunde. Zo wordt het boek een theoretische onderlegger met achtergrondinformatie waar zowel studenten als docenten op terug kunnen vallen. Er wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de relatie tussen ontwerp en onderzoek en de bijbehorende academische vaardigheden. Onder redactie van Louis Lousberg, Sake Zijlstra, Willemijn Wilms Floet en Remon Rooij wordt zo wordt een totaalbeeld geschetst en inzicht gegeven in de academische vaardigheden die op BK Bouwkunde in de bachelor worden onderwezen. Dit boek wordt daarmee ook een ijkpunt voor de nationale en internationale studenteninstroom vanuit andere universiteiten.

Symposium ‘Research on Education Innovation’
In het najaar van 2020 wordt een meerdaags symposium georganiseerd op BK Bouwkunde om de voortgang en de resultaten van het onderzoeksprogramma Research on Education Innovation te presenteren en te bespreken. Roberto Cavallo en Remon Rooij organiseren dit evenement, waar BK collega’s en gastsprekers worden uitgenodigd om mede te reflecteren op dit faculteitsbrede initiatief.

Meer informatie

Neem contact op met onderzoeksleiders en initietiefnemers Remon Rooij of Roberto Cavallo voor meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke projecten.