Co Verdaas benoemd tot dijkgraaf

Nieuws - 28 maart 2019 - Communication BK

Co Verdaas is met ingang van 1 april 2019 benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Rivierenland. De positie van dijkgraaf binnen een waterschap is te vergelijken met de positie van een burgemeester in een gemeenteraad. 

Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling wil Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden. Vanuit zijn nieuwe rol bij het waterschap legt hij de link tussen gebiedsontwikkeling, bestuurlijke betrokkenheid bij water en alle ontwikkelingen die daarbij komen kijken. Verdaas: “Als iemand die woonachtig is in de uiterwaarden in het rivierengebied ben ik mij iedere dag bewust van de rol die het waterschap heeft in de inrichting en ontwikkeling van een toekomstbestendig leefgebied. Als samenleving staan we voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat en de daaraan verwante onderwerpen als waterveiligheid en –kwaliteit. Wat mij betreft één van de grote maatschappelijke opgaven van dit moment.” Lees het volledige besluit van Waterschap Rivierenland hier.

De aanstelling als dijkgraaf is voor een periode van zes jaar. Naast zijn functies als hoogleraar en dijkgraaf is Co Verdaas tot augustus 2020 ook raadslid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur.