Internationale tentoonstelling Together! komt naar Delft

Nieuws - 04 december 2019 - Communication BK

Update 29 maart 2021: Internationale tentoonstelling Together! komt niet naar Delft

De internationale tentoonstelling over de toekomst van het wonen en leven in de stad gaat definitief niet door. Eerder werd de tentoonstelling al verplaatst van het najaar 2020 naar het voorjaar van 2021. Vanwege corona ziet de organisatie ook voor deze periode geen mogelijkheid om een fysieke tentoonstelling te organiseren. Toch blijft het wel een relevant onderwerp om het gesprek over te blijven voeren. Daarom is er nu een alternatief programma in de maak.  
Blijf op de hoogte via projecttogether.nl.

De internationale tentoonstelling Together! over de toekomst van het wonen en leven in de stad komt naar Delft. TU Delft organiseert de tentoonstelling samen met gemeente Delft, architectenbureau Inbo en ontwikkelaar cepezedprojects, vergezeld door een breed programma aan publieke evenementen en academisch onderzoek.

De tentoonstelling Together! geeft antwoord op uitdagingen in de hedendaagse architectuur door collectiviteit en vraaggerichtheid centraal te zetten. De tentoonstelling vond eerder plaats in het Vitra Museum in Weil Am Rhijn - Duitsland, in Le Grand Hornu in Hornu - België en in het Grassi Museum in Leipzig - Duitsland. Deze editie wordt van september tot en met december 2020 georganiseerd in het ArsenaalDelft aan de Korte Geer in Delft. 

Nieuwe uitdagingen
Stedelijk leven in de 21e eeuw stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Betaalbaar wonen, verduurzaming van de woningvoorraad, stedelijke verdichting en slim ruimtegebruik vragen om nieuwe manieren van wonen en leven. Ook de toenemende sociale en multiculturele diversiteit van onze steden vormen een uitdaging voor de manier waarop we samenleven. Dit tijdsgewricht vraagt om experimenten. Een antwoord op deze uitdagingen is een verandering in de hedendaagse architectuur, waarbij collectiviteit en vraaggerichtheid meer en meer centraal staan tijdens het ontwerpproces. De door het Duitse Vitra Design Museum ontwikkelde en reizende tentoonstelling Together! The New Architecture of the Collective toont hiervan het resultaat.

Duurzame samenwerking
De tentoonstelling sluit goed aan bij de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen van de stad en de regio en de hierover gemaakte verstedelijkingsafspraken. Zowel Delft als de regio staat namelijk voor een grote opgave qua wonen, maar ook qua duurzaamheid en mobiliteit. De tentoonstelling en de daar omheen georganiseerde programmering maken ruimte voor een gesprek tussen bewoners, beleidsmakers, bouwers en ontwerpers over deze stedelijke opgaven. Door de samenwerking met de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, ontwikkelaar cepezedprojects en architectenbureau Inbo kan de hoognodige kennis worden ontwikkeld om hier vorm aan te geven.

Together! sluit aan bij het Convenant 2016 – 2026 van de TU Delft en de gemeente. Dit convenant legt de basis voor een duurzame samenwerking die zich richt op de toekomstbestendigheid van de stad en de versterking van de nationale en internationale concurrentiepositie van Delft.

Onderzoek en publieke evenementen
De tentoonstelling wordt vergezeld door een breed programma aan publieke evenementen en academisch onderzoek, waarbij inwoners, onderzoekers, studenten, marktleiders, mensen uit de praktijk en beleidsmakers worden betrokken. Er worden onder andere drie thematische conferenties georganiseerd, een research seminar, workshops met inwoners en professionals en een masterclass voor professionals en projectontwikkelaars.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het Together! project contact op met projectleider Darinka Czischke.

Together! is onderdeel van de kennisontwikkeling over de huidige woningbouwopgave, die binnen het faculteitsinitiatief 1M Homes vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken.

Vincent Gruis (BK), wethouder Karin Schrederhof (gemeente Delft), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Aron Bogers (Inbo) met op de achtergrond het ArsenaalDelft, waar de tentoonstelling zal plaatsvinden.