Participatory action research

Nieuws - 19 december 2019 - Communication BK

Het nieuw Horizon 2020 project UPLIFT zal inzicht geven in de structurele oorzaken van ongelijkheid binnen de Europese Unie, met bijzondere aandacth voor kwetsbare jongeren. Onderzoekers van Management in the Built Environment coördineren de participatieve actiecomponent van het project, waarbij de jonge mensen zelf worden betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve beleidsoplossingen.

De nauwe samenwerking met jonge mensen leidt tot innovatieve beleidsoplossingen die de kansen voor de jonge generatie vergroten. Het nieuw ontwikkelde beleid wordt geïmplementeerd en getest in stedelijke gebieden in Estland, Roemenië, Spanje en Nederland. Eén van de stedelijke gebieden bevindt zich in Amsterdam. Hier worden nieuwe geïntegreerde woonconcepten voor jonge mensen ontwikkeld in samenwerking met woningbouwvereniging De Key.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het project contact op met onderzoekers Joris Hoekstra, Martina Gentili of Marja Elsinga (MBE).