Tussenruimten openen

Nieuws - 26 september 2019 - Communications BK

Het project ‘Open-up interstices’ onderzoekt de naoorlogse wijk Den Haag Zuidwest en heeft hiervoor een NWO Creative Industry KIEM grant ontvangen. Het project analyseert de waarde van bestaande open ruimtes in de buurt en biedt nieuwe perspectieven op het lopende stadsvernieuwingsplan.

Groene tussenruimte tussen flats in Den Haag Zuidwest. Afbeelding door Sitong Luo

‘Open-up interstices’ heeft als doel om kennis van landschaparchitectonisch ontwerp over te dragen, toe te passen en te evalueren door onderzoek en conceptueel ontwerp van open ruimtes aan de Leyweg in Den Haag Zuidwest. Dit gebied wordt de komende jaren aangepakt in het kader van het stadsvernieuwingsplan. Samenwerking met de gemeente Den Haag en Hebly Theunissen Architecten biedt de mogelijkheid om deze ontwerpbenaderingen en kansen voor stadsvernieuwing concreet te maken. 

Het project bestaat uit vier fasen: begrip, interpretatie, ontwerp, evaluatie. Het doel is om inzicht te geven in het potentieel van de bestaande tussenruimtes aan de Leyweg. Ook worden de resultaten van het onderzoek gebruikt om kennis voor toekomstige onderzoeksprojecten te evalueren en ontwikkelen.  

Onderzoekers Saskia de Wit (Urbanism), Klaske Havik en Sitong Luo (Architecture) zijn bij het project betrokken. Neem voor meer informatie contact op met Saskia de Wit.