CiTG participeert in WarmingUp: samenwerking voor betaalbare, duurzame warmte

Nieuws - 17 december 2019 - Webredactie

Een team onder leiding van Phil Vardon gaat binnen het nieuwe onderzoekscollectief WarmingUp onderzoek doen naar het verder ontwikkelen van betrouwbare duurzame collectieve warmtesystemen. WarmingUp, onder leiding van TNO, ontving van RVO een subsidie van ruim €9 miljoen waarvan bijna €1 miljoen is bestemd voor de TU Delft. Het overkoepelende doel van het collectief is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaat neutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden. 

Bij het gebruik van geothermische putten is het risico op seismische activiteit in de ondergrond een belangrijke zorg die de maatschappelijke licence-to-operate in de weg kan staan.
Een van de projecten van CiTG focust zich daarom op het ontwikkelen van geïntegreerde seismische en elektromagnetische monitoringtechnieken die geschikt zijn voor gebruik in de gebouwde omgeving.

Opslag van warmte in de ondergrond is een belangrijke schakel in de warmtetransitie om de tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod van warmte te overbruggen. Een tweede onderzoeksproject richt zich daarom op het optimaliseren van het ontwerp van ondergrondse warmteopslag-systemen. Hierbij wordt rekening gehouden met processen in de ondergrond in de directe nabijheid van de locatie. In dit project wordt nauw samengewerkt met KWR.

Naast Phil Vardon zijn ook Hemmo Abels, Auke Barnhoorn, Martin Bloemendal, Guy Drijkoningen en Evert Slob bij het onderzoek betrokken. Een derde project wordt uitgevoerd bij de faculteit 3mE onder leiding van Ivo Pothof.

Lees het persbericht van TNO over WarmingUp