Indringing van zout water in zoet water

Nieuws - 08 november 2019 - Webredactie

Julie Pietrzak (professor Physical Oceanography) gaat een nieuw onderzoeksprogramma SALTISolutions leiden. In het programma werken onderzoekers en bedrijven samen om een Virtuele Delta te ontwikkelen, een digitale tweeling, ten einde het indringen van zout water in zoet water te voorspellen en hoe maatregelen daartegen de zoetwatervoorziening beïnvloeden. Het programma wordt gefinancierd door NWO in het zogeheten ‘Perspectief voor de Topsectoren’-programma. De toekenningen, met een budget van in totaal 26 miljoen euro, zijn vandaag bekend gemaakt. De TU Delft is betrokken bij vier van de vijf gehonoreerde programma’s.

Zoet water zekerstellen met virtuele delta

SALTISolutions – Salt intrusion through urbanizing deltas: Solutions


Zoet water is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Maar de beschikbaarheid ervan staat in delta’s wereldwijd onder druk. Zowel door menselijk ingrijpen, zoals het uitdiepen van waterwegen, als door klimaatverandering komt zout zeewater steeds verder de rivieren op.
Binnen SALTISolutions gaan onderzoekers samen met betrokkenen als Rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, en baggeraars een virtueel model (digital twin) maken van de Rijnmaasdelta. Hierin wordt kennis geïntegreerd over processen op verschillende ruimte- en tijdschalen: van turbulente stromingen op het kleinste schaalniveau tot de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn.

Hiermee willen ze voorspellen hoe, waar, wanneer en hoe lang zout uit zeewater zal indringen en hoe maatregelen zoals het implementeren van nature-based solutions de zoetwatervoorziening beïnvloeden. Deze inzichten worden wereldwijd getest, waardoor de positie van de Nederlandse deltatechnologie verder versterkt wordt.

Programmaleider: Prof. dr. J.D. Pietrzak (Technische Universiteit Delft)
Alle andere betrokken onderzoekers van de TU Delft:

prof. Stefan Aarninkhof, prof. Peter Herman, prof. Mark van Koningsveld, dr. Robert Jan Labeur, dr. Caroline Katsman, dr. Marcel Zijlema, dr. Martin Verlaan en dr. Henk Schuttelaars
Deelnemers: Arcadis, ARK, Boskalis, Bureau Waardenburg, BAM, Deltares, Evides, Flanders Hydraulics, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, HKV, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hydrologic, Koninklijk NIOZ, Nortek-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, STOWA, Svasek, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Van Oord, VEMW, VEWIN, Wageningen Universiteit, Waterschap Hollandse Delta, WNF

Over Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt wetenschappers uit om in een innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact.

Meer informatie

Persbericht NWO