KIEM-beurs voor ‘Communicating user-centered design to non-design professionals’

Nieuws - 27 februari 2019 - Communication

Hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot kennis over ‘user-centered design’? IO-onderzoeker Jasper van Kuijk heeft, samen met prof. Pieter Jan Stappers en universitair docent Arnold Vermeeren, een NWO-Kiem-beurs van € 15,000 ontvangen om een overzicht te maken van deze ontwerpprincipes en –methodes.

Design en innovatie spelen een steeds belangrijkere rol in de economische en sociale ontwikkeling van Nederland. Vele instanties, bedrijven en overheden willen bijdragen aan een competitieve economie en een duurzame samenleving door design en innovatie in te zetten. Één van de best onderzochte gebieden van design is gebruikersgericht ontwerp, ook wel ‘user-centered design’ of UCD genoemd. Hierbij worden de kwaliteiten van een product of dienst gemeten vanuit het perspectief van de gebruiker, in plaats een focus op de technologische mogelijkheden.

Voor een succesvolle adoptie en uitvoering van UCD is goed begrip en waardering voor deze ontwerpaanpak een vereiste. Niet alleen onder ontwerpers, maar ook - en misschien zelfs vooral - onder de mensen die met ontwerpers samenwerken. Dit betekent vooral non-designprofessionals. Het doel van dit project is om vastgestelde UCD-principes, -processen en -toepassingen uit designonderzoek en de designpraktijk te verzamelen en vervolgens op een aansprekende manier verspreiden onder de professionals die met designers (kunnen) werken. Dit moet hun begrip van user-centered design vergroten, zodat ze weten waarom het belangrijk is en hoe het succesvol geïmplementeerd kan worden.

Consortiumpartners voor dit project zijn: Koninklijke Philips NV, VanBerlo, mbstudio, Océ, Happen, Sharp Panda B.V., TomTom, Fabrique B.V., Q42 B.V., and Maven Publishing.