Leshandleiding ‘Your Turn’ traint ontwerpvaardigheden van kinderen

Nieuws - 06 maart 2019 - Communication

In onze snel veranderende wereld wordt van het basisonderwijs verwacht dat leerlingen brede vaardigheden ontwikkelen, zoals creativiteit, empathie en communicatie. Een leshandleiding voor het basisonderwijs waarin dergelijke 21e-eeuwse vaardigheden worden aangeleerd door het uitvoeren van ontwerpprojecten is nu opgeleverd door de onderzoekers van ‘Co-design with kids’.

Drie jaar lang voerden de onderzoekers ontwerpcases uit op basisscholen. Naast onderzoekspublicaties produceren de onderzoekers een reeks leshandleidingen, waarvan de eerste nu dus beschikbaar is. 

De leshandleiding ‘Ontwerp een buitenles’ is gericht op leerkrachten van groep 7-8. Het ontwerpen van een buitenles sluit aan op de doelstelling van projectpartner Jantje Beton om het schoolplein meer te gebruiken voor onderwijs. Alle ontwerpstappen komen erin aan bod, vanaf context- en probleemverkenning, via ontwikkelen en testen van ideeën tot het geven van een goede ontwerp-presentatie. De leshandleiding geeft concrete stap-voor-stap aanwijzingen en wordt ondersteund door verschillende werkvormen, leerlingmaterialen en powerpoints voor gebruik in de klas.

In de komende tijd zullen nog meer kant-en-klare leshandleidingen verschijnen over andere onderwerpen. Daarnaast komen losse werkvormen beschikbaar om zelf een ontwerptraject mee samen te stellen. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden op www.tudelft.nl/yourturn.

Voormalige IO-medewerkers Fenne van Doorn en Maarten Mechelen, onder leiding van universitair docent Mathieu Gielen en prof. Pieter Jan Stappers hebben hieraan gewerkt, in samenwerking met de collega’s van Science Education and Communication (faculteit Technische natuurwetenschappen).

‘Co-design with Kids’ is een vierjarig onderzoeksproject, gefinancierd door NWO/NRO en uitgevoerd door TU Delft met een groot aantal partners.